Ta bort filer med reserverade namn i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i120716 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Sammanfattning
Eftersom principen för att skapa filer i Windows styrs av program, skapas ibland filer med otillåtna eller reserverade namn, t.ex. LPT1 eller PRN. I den här artikeln beskrivs hur du tar bort sådana filer med hjälp av standardanvändargränssnittet.
Mer Information
Du måste vara inloggad lokalt på Windows-datorn för att ta bort filerna.

Om filen har skapats på en FAT-partition (File Allocation Table) kan du kanske ta bort filen i MS-DOS med hjälp av standardverktyg för kommandoraden (t.ex. DEL) med jokertecken (*), t.ex.:
DEL PR?.*

eller

DEL LPT?.*
Dessa kommandon fungerar inte på en NTFS-partition. I så fall är ett annat alternativ att använda en syntax som helt kringgår de normala kontrollerna av reserverade ord. Du kan kanske ta bort filer med ett kommando som detta:
DEL \\.\enhetsbeteckning:\sökväg\filnamn
Ett exempel:
DEL \\.\c:\somedir\aux
Om namnet i filsystemet visas som en katalog kan du kanske ta bort valfri katalog med ett kommando som detta:
RD \\.\enhetsbeteckning:\sökväg\katalognamn
Ett exempel:
RD \\.\c:\somedir\aux
CON PRN AUX CLOCK$ NUL COM1 LPT1 LPT2 LPT3 COM2 COM3 COM4
Egenskaper

Artikel-id: 315226 – senaste granskning 12/07/2015 08:29:04 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbusage KB315226
Feedback