"Hygien DAL igen ett övergående problem det maximala antalet gånger" felmeddelande när du kör en tidigare sökning i Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3152287
PROBLEMET
När youuse Start-HistoricalSearchPowerShell-cmdlet för att köra ett tidigare meddelande spåra i Exchange Online, visas ett felmeddelande av följande slag:
Hygien-DAL igen ett övergående problem det maximala antalet gånger.

Start-HistoricalSearch - ReportTitle "MessageTraceDetail" - StartDate 2016-03/09 - EndDate 2016-03/09 - ReportType MessageTraceDetail - SenderAddress sender@contoso.com - RecipientAddress recipient@contoso.com - NotifyAddress notify@contoso.comThe DAL hygien gjorts om ett övergående problem det maximala antalet gånger. + CategoryInfo: Ej angivet: (:) [Start-HistoricalSearch] TransientDALException + FullyQualifiedErrorId: [Server = BLUPR03MB1362, begärande-ID = 843bcba7-bab7-41df-b760-fed1b41c43d9, Tim eStamp = 2016-3/14 9:24:04 PM] [FailureCategory = Cmdlet-TransientDALException] F581E8FA,Microsoft.Exc ändra. Management.FfoReporting.StartHistoricalSearch + PSComputerName: outlook.office365.com
Det här problemet uppstår om StartDate och EndDate-parametrarna är inställda på samma datum och tid på dagen inte är angivna. Om du inte anger en tidpunkt på dagen, anges värdet till 00.00.00 som standard.
LÖSNING
Ange tidpunkten i StartDateochEndDate-parametrar.
MER INFORMATION
Mer information om Start-HistoricalSearch-cmdlet finnsStart-HistoricalSearch.

Behöver du hjälp? Gå till denOffice 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3152287 – senaste granskning 04/06/2016 02:28:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3152287 KbMtsv
Feedback