Datorn startar inte när den aktiva partitionen har ändrats med Diskhantering

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i228004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Symptom
När du har använt Windows-snapin-verktyget Diskhantering för att markera den primära partitionen som aktiv, startar datorn inte och följande felmeddelande visas:
NTLDR saknas.

Tryck ned Ctrl+Alt+Del för omstart.
Orsak
Det här problemet uppstår om den partition som har markerats som aktiv inte innehåller startfilerna för Windows eller ett annat operativsystem. På datorer med Intel-processorer måste systempartitionen vara en primär partition, som har markerats som aktiv för startändamål. Denna partition måste finnas på den disk som datorn kommer åt vid starten. Det kan bara finnas en aktiv systempartition åt gången. Om du vill använda ett annat operativsystem måste du först markera dess systempartition som aktiv innan du startar om datorn.
Lösning
Viktigt! Innan du utför nedanstående åtgärder måste du se till att du har en bra säkerhetskopia av dina kritiska datafiler.

Lös problemet med en av följande åtgärder:
 • Försök ändra den aktiva partitionen genom att starta till en diskett och sedan använda diskverktyg för att manuellt ändra den aktiva partitionen:
  1. Starta till en kommandotolk med hjälp av en startdiskett för Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (ME).
  2. Skriv fdisk vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  3. När du tillfrågas om du vill aktivera stort diskstöd klickar du på Ja.
  4. Klicka på Bestäm aktiv partition, tryck på numret för den partition som du vill göra aktiv och tryck sedan på RETUR.
  5. Tryck på ESC.
  6. Ta ut startdisketten och starta om datorn.
 • Starta om datorn med hjälp av en startdiskett för Windows XP.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  305595 Skapa en startdiskett för en NTFS- eller FAT-partition i Windows XP
 • Om den partition som felaktigt har markerats som aktiv är formaterad med filsystemet FAT, FAT32 eller NTFS, kan du kanske använda Återställningskonsolen för Windows för att åtgärda problemet.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP
  Obs! Systempartitionen är den diskvolym som innehåller filerna som behövs för att starta Windows (t ex Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com). På Intel x86-baserade datorer måste systempartitionen vara en primär partition som är markerad som aktiv. På Intel x86-datorer är denna alltid enhet 0, den enhet där system-BIOS söker när operativsystemet startar.

  Kopiera med hjälp av Återställningskonsolen filen Ntldr från Windows XP-CD:n till rotkatalogen på den partition som är aktiv för tillfället. Gör så här:
  1. Starta datorn med installationsdisketterna för Windows XP eller Windows XP-CD:n.
  2. På skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" trycker du på F10, eller på R om du vill reparera Windows.
  3. Starta Återställningskonsolen genom att trycka på C.
  4. Kopiera filen Ntldr från Windows XP-CD:n till roten på systempartitionen med hjälp av följande kommandon, och tryck på RETUR efter varje kommando:
   1. Skriv cd .. för att komma till roten på enhet C.

    Observera att det finns ett blanksteg mellan d:et och de båda punkterna (..).
   2. Skriv enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten.
   3. Skriv cd i386.
   4. Skriv Copy ntldr c:.
   5. Skriv Copy ntdetect.com c:.
   6. Skriv Bootcfg /add.

    Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    291980 Kommandot bootcfg och dess användning
   7. Skriv Exit.
  Om partitionen inte har formaterats med Windows, måste du kanske också köra kommandot fixboot i Återställningskonsolen för att göra den aktiva partitionen startbar.
När du kan starta till Windows bör du använda Windows-snapin-verktyget Diskhantering för att återställa den ursprungliga systempartitionen som aktiv partition och sedan starta om datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 315261 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 3.2

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbenv kbprb KB315261
Feedback