Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du läser den lilla minnesdumpen som skapas av Windows om datorn kraschar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 315263
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du granskar en liten minnesdump. En liten minnesdump kan hjälpa dig att ta reda på varför datorn kraschade.

Små minnesdumpar

Om datorn kraschar, hur du hittar vad happened, åtgärda problemet och att det inte händer igen? Den lilla minnesdumpen kan vara användbar i den här situationen. Liten minnesdump innehåller den minsta mängden användbar information som hjälper dig att identifiera varför datorn kraschade. Minnesdumpfil innehåller följande information:
 • Stoppmeddelandet, dess parametrar och andra data
 • En lista över laddade drivrutiner
 • PRCB (Processorkontexten) för processorn som har stannat
 • Processinformationen och kernel-kontexten (EPROCESS) för processen som har stannat
 • Processinformationen och kernel-kontexten (ETHREAD) för tråden som har stannat
 • Kernel-lägets anropsstack för tråden som har stannat
Om du vill skapa en minnesdump kräver en växlingsfil på datorns startvolym som är minst 2 megabyte (MB) i Windows. På datorer som kör Microsoft Windows 2000 eller en senare version av Windows kan skapas en ny minnesdump varje gång en dator kraschar kan uppstå. En historik för filerna lagras i en mapp. Om det uppstår ett andra problem och en andra liten minnesdump skapas, bevaras den tidigare filen. Windows ger varje fil ett distinkt, datum-kodad filnamn. Mini022900-01.dmp är till exempel den första minnesdumpen som skapades den 29 februari 2000. Windows innehåller en lista över alla små minne dumpfiler i mappen %SystemRoot%\Minidump.

Den lilla minnesdumpen kan vara användbar när utrymmet på hårddisken är begränsat. På grund av den begränsade informationen som ingår, kan dock fel som inte direkt orsakats av tråden som kördes när problemet inte upptäckas genom en analys av den här filen.

Konfigurera dumptypen

Så här konfigurerar du start- och återställningsalternativ alternativ att använda den lilla minnesdumpen.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan kan följande åtgärder vara annorlunda på din dator. Om så är fallet hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Systemoch klicka sedan på Avancerade systeminställningar.
 3. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar under Start och återställning.
 4. Klicka på liten minnesdump (64 k)i listan Skriv felsökningsinformation .
  Liten minnesdumpning
  Om du vill ändra placeringen av mappen för små minnesdumpar skriver du en ny sökväg i rutan Dumpfil (eller målkatalog, beroende på vilken version av Windows).

Verktyg för läsning av den lilla minnesdumpen

Använda verktyget för dumpkontroll (Dumpchk.exe) att läsa en minnesdump eller kontrollera att filen har skapats.

Obs! Dumpkontrollverktyget kräver inte tillgång till felsökningssymboler. Symbolfiler håller en mängd data som faktiskt behövs inte när du kör binärfilerna men som kan vara mycket användbara för felsökning pågår.

Mer information om hur du använder dumpkontrollverktyget i Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 156280: Använda Dumpchk.exe för att kontrollera en minnesdump.

Mer information om hur du använder dumpkontrollverktyget i Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 315271: Använda Dumpchk.exe för att kontrollera en minnesdump fil.

Eller du kan använda verktyget Windows Debugger (WinDbg.exe) eller en Kernel-felsökare (KD.exe) för att läsa små minnesdumpar. KD.exe ingår i den senaste versionen av paketet med felsökningsverktyg för Windows.

Om du vill installera verktygen för felsökning finns i Hämta och installera felsökningsverktygen för Windows webbsida. Välj standardinstallation. Som standard installeras felsökningsverktygen i följande mapp: c:\Program\Microsoft c:\Program\Debugging verktyg för Windows

Den här sidan ger också tillgång till paket med hämtningsbara symboler för Windows. Mer information om Windows symboler finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 311503: Använda Microsoft Symbol Server för att hämta files311503 för debug-symbol: använda Microsoft Symbol Server du hämtar symbolfiler, och Hämta paket för Windows-symbolen webbsida.


Mer information om alternativ för minnesdumpar i Windows finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 254649: Översikt över minnesdump alternativ för Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Öppna dumpfilen

Om du vill öppna dumpfilen när installationen är klar, så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och klicka sedan på OK.
 2. Gå till mappen felsökningsverktyg för Windows.Om du vill göra detta skriver du följande vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  CD c:\program c:\Program\Debugging tools for windows
 3. Om du vill ladda dumpfilen i ett felsökningsprogram, skriver du något av följande kommandon och tryck på RETUR:
  WinDbg -y SymbolPath -i ImagePath -z DumpFilePath
  Kd -y SymbolPath -i ImagePath -z DumpFilePath
I följande tabell förklaras användningen av platshållarna som används i dessa kommandon.
PlatshållareFörklaring
SymbolPathDen lokala sökvägen där symbolfilerna har hämtats eller symbolserversökvägen, inklusive en cachemapp. Eftersom en liten minnesdump innehåller begränsad information måste laddas själva binärfilerna tillsammans med symbolerna för dumpfilen ska läsas korrekt.
ImagePathSökvägen till filerna. Filerna finns i mappen I386 på Windows XP-CD: n. Sökvägen kan till exempel vara C:\Windows\I386.
DumpFilePathSökvägen och filnamnet för dumpfilen du undersöker.

Exempelkommandon

Du kan använda följande exempelkommandon för att öppna dumpfilen. Kommandona förutsätter följande:
 • Innehållet i mappen I386 på Windows-CD: n kopieras till mappen C:\Windows\I386.
 • Dumpfilen får namnet C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
Exempel 1:
Kd -y srv * c:\symbols* http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 z - c:\windows\minidump\minidump.dmp
Exempel 2. Om du föredrar den grafiska versionen av felsökningsverktyget i stället för kommandoradsversionen skriver du följande kommando:
WinDbg -y srv * c:\symbols* http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 z - c:\windows\minidump\minidump.dmp

Granska dumpfilen

Det finns flera kommandon som du kan använda för att samla in information om dumpfilen, inklusive följande kommandon:
 • Den ! analyze - visa kommando visar stoppfelkoden och dess parametrar. Stoppfelkoden kallas också koden för programfelskontroll.
 • Den ! Analysera - v ger detaljerade utdata.
 • Lm N T -kommandot visas en lista över angivna laddade moduler. I utdata ingår status och sökvägen för modulen.
Obs! Den ! drivrutiner tillägg kommando visar en lista över alla drivrutiner som är laddade på måldatorn översiktsinformation om deras minnesanvändning. Den ! drivrutiner är inaktuellt i Windows XP och senare. Om du vill visa information om laddade drivrutiner och andra moduler använder du kommandot lm . Kommandot lm N T visar information i ett format som liknar gammalt ! drivrutiner tillägg.

För andra kommandon och fullständiga kommandosyntaxen finns i hjälpdokumentationen för felsökning verktyg. Felsökning verktyg hjälp-dokumentationen finns på följande plats:
C:\Program c:\Program\Debugging Tools for Windows\Debugger.chm
Obs! Om du har symbolrelaterade problem använder du verktyget Symchk för att kontrollera att rätt symboler laddas korrekt.Mer information om hur du använder Symchk finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 311503: Använd Microsoft Symbol Server du hämtar symbolfiler .

Förenkla kommandona med hjälp av en batch-fil

När du har identifierat kommandot som krävs för laddning av minnesdumpar kan du skapa en batch-fil om du vill granska en dumpfil. Till exempel skapa en kommandofil och kalla den Dump.bat. Spara det i mappen där verktygen för felsökning är installerade. Skriv följande text i kommandofilen:
CD "c:\program c:\Program\Debugging tools for windows"

Kd -y srv * c:\symbols* http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 - z %1
När du vill granska en dumpfil skriver du följande kommando för att klara av dumpfilens sökväg till kommandofilen:
Dumpa c:\windows\minidump\minidump.dmp
Ytterligare resurser
låsa sluta svara avslutas omstart starta om blå krasch blåskärm bsod

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 315263 – senaste granskning 12/01/2013 07:44:00 – revision: 8.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbenv kbinfo kbmt KB315263 KbMtsv
Feedback