Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Modemet fungerar inte efter uppgradering av en Hewlett-Packard Pavilion-dator till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 315342
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du uppgraderar din Hewlett-Packard (HP) Pavilion dator till Microsoft Windows XP, modemet fungerar inte längre.
Orsak
Det här problemet uppstår om Windows XP inte kan identifiera den modem. Framför allt inträffar detta när du uppgraderar till vissa modeller av HP Pavilion-dator som är utrustade med ett modem som är baserat på Rockwell-chip Ange.
Lösning
Undvik det här problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Installera drivrutinen Allmän

 1. Avinstallera modemet. Detta gör du så här:
  1. Klicka på Start, högerklicka på Datornoch klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn som visas.
  2. Klicka på fliken maskinvara och sedan på Enhetshanteraren.
  3. Expandera modem, högerklicka på modemet som visas och klicka sedan på Avinstallera på snabbmenyn som visas.
  4. Klicka på OKi dialogrutan Bekräfta borttagning av enhet .
  5. Klicka på AvslutaArkiv -menyn och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Systemegenskaper .
 2. Infoga Windows XP-CD: n i datorns CD-ROM-skiva eller DVD-ROM-enheten.
 3. Klicka på Startoch sedan på Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Växla till klassiskt läge Om klassiska Visa inte redan är aktiverad.
 5. Dubbelklicka på Telefoner och Modem, Klicka på fliken modem och klicka sedan på Lägg till.
 6. Markera den Identifiera inte modemet, Jag kommer Markera den i listan Markera kryssrutan och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på Standardmodem, 56000, och sedan Klicka på Nästa.
 8. Markera den kommunikationsport som du vill använda modemet Använd (Välj Kommunikationsport (COM2) 2 Om det är tillgängligt) och klicka sedan på Nästa.
 9. Klicka på Slutför för att slutföra installationen av modemet.

Metod 2: Ta bort modemet innan du uppgraderar till Windows XP

Avinstallera modemet innan du uppgraderar datorn till Windows XP. Under installationen av Windows XP är modemet identifierade och har en lämplig drivrutin är installerad.

Metod 3: Installera ett nytt Modem

Om Windows XP inte kan identifiera modemet kan du behöva installera ett annat modem.

För information om hur du kontaktar maskinvarutillverkare, klicka på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i den Microsoft Knowledge Base:
65416 Maskin- och programvaruleverantörer Vendor Contact List, A-K

60781 Maskin- och programvaruleverantörer Vendor Contact List, L-P

60782 Maskin- och programvaruleverantörer Vendor Contact List, Q-Z

Metod 4: Installera Modem-drivrutin för Windows 2000 från Hewlett Packard

Kontaktinformation för tredje part som ingår i denna artikel är som hjälper dig att hitta den tekniska support du behöver. Den här kontakten informationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft på inget sätt garantier riktigheten av denna information från tredje part.

Efter uppgradering Windows XP har vissa modeller av Hewlett Packard Pavilion inte ett modem drivrutin är installerad. Detta har identifierats på modeller 8495, 8595c, och 4540.

Följande enhet visas under andra enheter i enheten Manager:
PCI-styrenhet för enkel kommunikation
Det finns en drivrutin för Windows 2000 på Hewlett Packard webbplats för Riptide modem som kan ge funktionalitet för systemet. Hämta Windows 2000-drivrutinen från webbplatsen Hewlett Packard: Anmärkning: denna drivrutin ska endast användas med Windows 2000 och inte stöds av Hewlett Packard. Installationer finns instruktioner i handboken som tillhandahålls av Microsoft för Windows 2000 installation av drivrutin tillgänglig på den webbplats.
 1. När hämtningen är klar följer du instruktionerna som finns på webbplatsen för att extrahera filerna till en mapp.
 2. Öppna Enhetshanteraren och dubbelklicka på PCI-enkel kommunikation Styrenhet.
 3. Klicka på Uppdatera drivrutin på fliken drivrutin och slutför guiden Uppdatera maskinvara, dirigera guiden mappen som du extraherade drivrutinen. Du kan få en fråga om den här drivrutinen inte har testats som inte är certifierad som är kompatibel med Windows XP. Fortsätt med installationen av drivrutinen.
 4. Starta om datorn och testa modemet.
Mer Information
Även om många HP Pavilion-datorer uppfyller de minimikrav ditt systemet krav för Windows XP kan du ta reda på om din modell har testat för problem med programkompatibilitet innan du uppgraderar till Windows XP.

För Mer om problemet och bläddra till följande HP-webbplats: Microsoft innehåller kontaktinformation för tredje part för att hjälpa dig att hitta teknisk support. Den här kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft stöder inte garantera riktigheten i den här kontakten från tredje part information.

Tredjepartsprodukter som är diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller i annat fall gäller den prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.
Riptide

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 315342 – senaste granskning 12/07/2015 08:31:32 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbprb kbsetup kbmt KB315342 KbMtsv
Feedback