Felmeddelandet ”Program för CD-inspelning kommer att orsaka instabilitet i Windows" visas vid start av Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
Vid start av Microsoft Windows XP visas ett felmeddelande av följande slag:
Enheter eller program har inaktiverats
Program för CD-inspelning kommer att orsaka instabilitet i Windows. Windows har hindrat dessa drivrutiner från att läsas in. Klicka här om du vill se mer information.
Om du klickar visas ett meddelande av följande typ:
En installerad drivrutin för CD-inspelning kan orsaka stabilitetsproblem, inklusive problem med avstängning och problem med användning av en CD/DVD-enhet.
Drivrutinen inaktiveras.

Drivrutinen kan installeras av Easy CD Creator, Windows Media Player eller Real Jukebox.
Du kan kanske inte spela in CD-skivor förrän du har skaffat kompatibla drivrutiner.

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
Följande händelsemeddelande loggas i Loggboken:

Typ: Fel
Källa: Service Control Manager
Kategori: Inget
Händelse-ID: 7000
Datum: 2/2/2003
Tid: 16:46:16
Användare: Ingen
Dator: datornamn
Beskrivning: Tjänsten Cdralw2k misslyckades på grund av följande fel: Den här drivrutinen har blockerats från inläsning.
Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på http://support.microsoft.com.

Orsak
Detta kan inträffa i följande situationer:
 • En tidig version av Easy CD Creator har installerats på en dator med Windows XP.
 • En tidig version av Easy CD Creator har tagits bort innan datorn uppgraderades till Windows XP.
Det här problemet beror på att drivrutinerna för vissa tidiga versioner av Easy CD Creator är inkompatibla med Windows XP. När Easy CD Creator tas bort kan vissa registerinställningar och filer finnas kvar på datorn.
Lösning
Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Lös problemet genom att manuellt ta bort registerinställningar och filer som hör till Easy CD Creator. Gör så här:
 1. Skapa en återställningspunkt i Windows XP som du kan använda om du vill ångra ändringar av operativsystemet. Gör så här:
  1. Avsluta alla program som körs.
  2. Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
  3. Klicka på Använd Systemåterställning för att ångra ändringar som gjorts på datorn under Välj en aktivitet.
  4. Klicka på Skapa en återställningspunkt och sedan på Nästa.
  5. Skriv före borttagning av Easy CD Creator i rutan Beskrivning av Återställningspunkten och klicka på Skapa.
  6. Klicka på Stäng och stäng sedan dialogrutan Hjälp- och supportcenter.
 2. Om Easy CD Creator är installerat tar du bort det Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Växla till kategoriläge om Kontrollpanelen inte redan är i kategoriläge.
  3. Klicka på Lägg till eller ta bort program, Easy CD Creator i listan Installerade program och Ta bort.
  4. Följ instruktionerna för borttagning av programmet, och stäng sedan dialogrutanLägg till eller ta bort program genom att klicka på Stäng.
 3. Klicka på Start och sedan på Sök.
 4. Klicka på Alla filer och mappar.
 5. Skriv cdr*.sys i rutan Hela eller del av filnamnet:.
 6. Klicka på Lokala hårddiskar (C:) i listan Sök i, och klicka sedan på Sök.
 7. Byt namn på följande filer (om de finns) i den högra rutan i dialogrutan Sökresultat:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Gör det genom att högerklicka på en fil och sedan klicka på Byt namn. Byt namn på filnamnstillägget .sys till .old och tryck på RETUR.
 8. När du har bytt namn på filerna stänger du dialogrutan Sökresultat.
 9. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 10. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. Högerklicka på värdet UpperFilters (om det finns) i den högra rutan i Registereditorn och klicka på Ta bort. Klicka på Ja i meddelandet Bekräfta borttagning av värde.
 12. Högerklicka på värdet LowerFilters (om det finns) och klicka på Ta bort. Klicka på Ja i meddelandet "Bekräfta borttagning av värde".
 13. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. Klicka på Ta bortRedigera-menyn, och klicka sedan på Ja i meddelandet "Bekräfta borttagning av värde".
 15. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. Klicka på Ta bortRedigera-menyn, och klicka sedan på Ja i meddelandet "Bekräfta borttagning av värde".
 17. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. Klicka på Ta bortRedigera-menyn, och klicka sedan på Ja i meddelandet Bekräfta borttagning av värde.
 19. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. Klicka på Ta bortRedigera-menyn, och klicka sedan på Ja i meddelandet Bekräfta borttagning av värde.
 21. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 22. Starta om datorn.
Mer Information
Mer information om Easy CD Creator finns på följande Roxio-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Egenskaper

Artikel-id: 315345 – senaste granskning 12/07/2015 08:31:37 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbregistry kbenv kbprb ocsso KB315345
Feedback