Felmeddelande vid start av Windows: "Det finns lite tillgängligt virtuellt minne i systemet"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När Microsoft Windows XP startas första gången efter uppgradering från en tidigare version av Windows visas följande felmeddelande:
Det finns lite tillgängligt virtuellt minne i systemet. Windows ökar storleken på den virtuella växlingsfilen. Medan åtgärden utförs kan minnesbegäranden för vissa program nekas.
Om du klickar på OK visas kanske ett felmeddelande av följande slag:
Det gick inte att initiera programmet korrekt. 0xc0000017
Ett felmeddelande av följande slag kan också visas vid försök att köra Windows:
IEXVCES.EXE

Undantaget okänt programundantag (0xc00000fd) uppstod i programmet på adress 0x01ac5937.
Dessa felmeddelanden visas inte när Windows startar i felsäkert läge.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om VPN-programmet (Virtual Private Network) Aventail Connect är installerat på datorn.
Workaround
Du kan lösa problemet på följande sätt.

Metod 1: Ta bort Aventail Connect

Starta om datorn i felsäkert läge och ta bort Aventail Connect. Starta om Windows i felsäkert läge genom att trycka på F8 under starten och sedan välja alternativet för felsäkert läge på den utökade startmenyn.

Metod 2: Uteslut filen Svchost.exe

Lägg till den körbara filen Svchost.exe i uteslutningslistan för Aventail Connect. Svchost.exe finns i mappen %Systemroot%\System32, till exempel C:\Windows\System32.
Mer Information
Ytterligare supportinformation finns på Aventail Connect-webbplatsen:Om du vill veta om det finns en uppdatering eller korrigeringsfil för Aventail Connect besöker du följande Aventail-webbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 315351 – senaste granskning 12/07/2015 08:31:59 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kberrmsg kbprb ocsso KB315351
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)