MS16-054: Säkerhetsuppdatering för Office: 10 maj 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3155544
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-054.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Dessa artiklar kan innehålla information om kända problem.

Icke-relaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Översätter tillägg delar av kort och telefon kontaktnumret på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Denna uppdatering lägger till stöd för skript för Javanesisk skrift.
 • Innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:

  • Anta att du har ett dokument som har signerats digitalt och dokumentet innehåller kontroller som är bundna till dokumentets metadata. Efter dokumentets metadata uppdateras anser Word 2013 fortfarande signaturen dokument som giltiga.
  • När du aktiverar och inaktiverar Dela fönster för ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2013 kraschar 2013 Word.
  • När du rullar genom ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2013 växlat ActiveX-kontrollen för designläge.
  • När du jämför eller kombinera två versioner av ett dokument som coauthored av olika medförfattare i Word 2013, markeras även alla eller vissa OLE-objekt ändras.
  • Lync 2013 (Skype för Business) visar inte filnamnstillägget för telefonnumret till en Outlook-kontakt. Till exempel visas bara "(xxx) xxx-xxxx" om telefonnumret är "xxx-xxxx (xxx); xxxx."
  • Följande problem med SharePoint dokumentversioner uppstå om det finns ingen Internet-anslutning, men endast intranätanslutning: checka in utcheckning och versionshantering inte fungerar. Checka in knappen inte visas när du öppnar ett utcheckat dokument. När du väljer en tidigare version i tidigare versioner, versionen inte har öppnats. När du sparar och stänger en redigerade dokumentet inte visats upp kontrollen i dialogrutan.
  • När du anger konton med hjälp av ADAL på säker token tjänster från tredje part som inte har aktiverats för Windows-autentisering i Outlook 2013 fråga Outlook 2013 inte efter autentiseringsuppgifter.
  • Anta att du har ett dokument som har signerats digitalt och dokumentet innehåller kontroller som är bundna till dokumentets metadata. Efter dokumentets metadata uppdateras anser Word 2016 fortfarande dokument signaturen är giltig.
  • Hebreiska tecken i fotnot referenser återförs i Word 2016.
  • När du klistrar in blandade RTL och LTR oformaterad text i ett dokument i Word 2016, skiljetecken visas på fel sida av orden.
  • Ibland 2016 Word visar inte ett MacroButton-fält och visar följande meddelande i stället:

   Texten kan inte vara mer än en rad!

  • 2016 Word kraschar när du aktiverar och inaktiverar Dela fönster för ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2016.
  • Word-2016 kan krascha om element i en lista som börjar med ett diakritiskt tecken och används i en lista kan (i stället för en tabb) för indrag.
  • När du jämför eller kombinera två versioner av ett dokument som coauthored av olika medförfattare i Word 2016 markeras alla OLE-objekt ändras.
  • Autokorrigering ändrar felaktiga tecken i närvaro av diakritiskt tecken i Word 2016.
  • Ibland Word 2016 visar siffror felaktigt när det Numeriskt värde inställningen Kontext i den Word-alternativ i dialogrutan.
  • När du rullar genom ett dokument som innehåller en ActiveX-kontroll i Word 2016 växlat ActiveX-kontrollen för designläge.
  • Skicka som PDF-funktionen saknas i läsläge i SharePoint Server 2016.
  • Vissa symboltecken ändras till "1" oväntat i följande fall: du skickar ett RTF-format e-postmeddelande som innehåller vissa symbol tecken i Outlook 2016.You kopiera och klistra in vissa symboltecken i Word 2016.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
oartconv2007-kb2984938-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
oart2007-kb2984943-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3115116-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office Compatibility Pack:
wordconv2007-kb3115115-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word Viewer:
Office-kb3115132-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2984938
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2984943
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115116
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115115
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115132
Verifiering av registretEj tillämplig


Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
oart2010-kb3101520-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
oart2010-kb3101520-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb3115123-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
word2010-kb3115123-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3054984
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3101520
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115121
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115123
Verifiering av registretEj tillämplig


Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamnFör Microsoft Office 2013 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
mso2013-kb3115016-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2013 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
mso2013-kb3115016-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner):
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115016
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115025
Verifiering av registretEj tillämplig


Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Distribution3115016 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
3115025 uppdatering för Microsoft Word 2013 RT är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, installerade uppdateringar under Se även, välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115016
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115025


Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn2016 Microsoft Office (32-bitarsversionen):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x86-glb.exe
2016 Microsoft Office (64-bitarsversionen):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x64-glb.exe
2016 Microsoft Word (32-bitarsversionen):
word2016-kb3115094-fullfile-x86-glb.exe
2016 Microsoft Word (64-bitarsversionen):
word2016-kb3115094-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115103
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115094
Verifiering av registretEj tillämplig

Office för Mac 2011

Förutsättningar

 • Mac OS X version 10.5.8 eller senare version på en Intel-processor
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.6.4 uppdateringen från den Microsoft Download Center.

 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program. Dessa program kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.6.4 uppdatera volym på skrivbordet.

  Obs! Det här steget kan har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office för Mac 2011 14.6.4 Update program i Microsoft Office för Mac 2011 14.6.4 uppdatera volym fönster, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac 2011 14.6.4 uppdatera volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta sedan programmet.
 3. Klicka på Program-menyn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook) Om programnamn .
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 14.6.4, har uppdateringen installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

2016 Office för Mac

Förutsättningar

 • Mac OS X Yosemite 10.10 eller en senare version som körs på en Intel-processor
 • En giltig Microsoft Office 365-prenumeration
Installera uppdateringen

Hämta och installera Microsoft Office 2016 för Mac 15.22.0 uppdateringen till program frånArticle3155777 i Microsoft Knowledge Base.

 1. Avsluta alla program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program. Dessa program kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office 2016 för Mac 15.22.0 uppdateringen volym på skrivbordet.

  Obs! Det här steget kan har utförts för dig.
 3. Dubbelklicka på Microsoft Office 2016 för Mac 15.22.0 uppdateringen program i Microsoft Office 2016 för Mac 15.22.0 uppdateringen volym och följ instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office 2016 för Mac 15.22.0 uppdateringen volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPointeller Outlookoch starta sedan programmet.
 3. Klicka på Program-menyn (där programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook) Om programnamn .
Om den senaste installerade uppdatera versionsnumret är 15.22.0, har uppdateringen installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har några tekniska frågor eller problem, hämta eller installera uppdateringen, Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Microsoft Office Web Apps 2010 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3115124-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115124
Verifiering av registretEj tillämplig


Microsoft SharePoint Server 2010 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Word Automation Services på utgåvor av Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 som stöds:
wdsrv2010-kb3115117-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartNär du har installerat denna säkerhetsuppdatering på alla SharePoint-servrar, måste du köra PSconfig-verktyget för att slutföra installationsprocessen.
Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande som säger att du måste starta om datorn.
Stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar den här säkerhetsuppdateringen för att minska risken för att en omstart kommer att krävas.
Mer information finns i Därför tillfrågas du om du vill starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering på en dator med Windows.
Information om borttagningDen här säkerhetsuppdateringen kan inte tas bort.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115117

Så här får du hjälp och support för denna säkerhetsuppdatering

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3155544 – senaste granskning 05/13/2016 00:48:00 – revision: 3.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Word Viewer, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Office 2016 för Mac

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3155544 KbMtsv
Feedback