"Aktuell sida"-alternativet är inte tillgängligt i OneNote 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3155607
Symptom
När du försöker skriva ut den aktuella sidan i Microsoft OneNote 2016 är alternativet Aktuell sida inte tillgängligt.

Du hittar alternativet Aktuell sida , fil, Skriv utoch klicka sedan på Skriv ut. I dialogrutan Skriv ut finns att alternativet Aktuell sida är tillgänglig och kan inte väljas.

Skriv ut
Orsak
Detta är avsiktligt. OneNote har en oändligt stor arbetsyta. Standard definition av "aktuell sida" kan därför inte användas.
Workaround
Använd Förhandsgranska Undvik det här problemet genom att skriva ut den aktuella sidan. Gör så här:

  1. I OneNote, klickar du på Arkiv, klicka på Skriv utoch klicka sedan på Förhandsgranska.
  2. I dialogrutan Inställningar för förhandsgranskning och Välj Aktuell sida i listan Skriv ut .
Inställningar för förhandsgranskning och
Referenser
Mer information om hur du skriver ut i OneNote 2016 finns på Skriva ut en sida av dina anteckningar i OneNote 2016 för Windows avsnitt på webbplatsen Microsoft Office.
nedtonade nedtonade ut är inte tillgängligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3155607 – senaste granskning 04/14/2016 13:46:00 – revision: 1.0

OneNote 2016

  • kbexpertisebeginner kbprb kbsurveynew kbmt KB3155607 KbMtsv
Feedback