MS16-065: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework: 10 maj 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3156757
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Säkerhetsproblemet kan medföra utlämnande av information om en angripare lägger in okrypterade data i den säkra målkanalen och utför sedan en man-in-the-middle (MiTM) attack mellan riktade klient och en server som legitima. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-065.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

 • När du har installerat någon av säkerhetsuppdateringarna som ingår i MS16-065 på en klientdel eller Standard Edition för Lync Server 2010, Lync Server 2013 eller Skype för Business Server 2015 fungera flera konferenser villkoren inte längre för interna användare.

  För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  3165438 Villkoren för konferenser fungerar inte längre i Lync Server 2010, Lync Server 2013 eller Skype för Business Server 2015 när du har installerat Security Bulletin MS16-065
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1

 • 3142036 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 maj 2016
 • 3142037 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och.NET Framework 4.6.1 i Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2: 10 maj 2016
 • 3142035 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 10 maj 2016

Microsoft.NET Framework 4.5.2

 • 3142030 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 maj 2016
 • 3142033 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 10 maj 2016
 • 3142032 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 10 maj 2016

Microsoft.NET Framework 3.5 och 3.5.1

 • 3142024 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 10 maj 2016
 • 3142026 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 10 maj 2016
 • 3142025 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 10 maj 2016

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 3142023 MS16-065: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 10 maj 2016


Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3142023-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3142033-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3142037-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3142023-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3142033-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3142037-x64.exe
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3142033_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3142037_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3142037_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3142023):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3142033
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3142037
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 2:
Windows6.0-KB3142023-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3142033-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3142037-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3142023-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3142033-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3142037-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3142023-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3142033_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3142037_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3142037_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3142023):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3142033
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3142037
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3142024-x86.msu
Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3142033-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3142037-x86.exe
Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3142024-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3142033-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3142037-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämpligt.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3142033_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3142037_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3142037_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretEn registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3142033
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3142037
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnMicrosoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3142024-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3142033-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3142037-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
Windows6.1-KB3142024-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3142033_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3142037_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3142037_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3142033
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3142037
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3142026-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3142030-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3142036-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3142026-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3142030-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3142036-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Updategenom att klicka på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3142025-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3142032-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3142035-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3142026-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3142030-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3142036-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Updategenom att klicka på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Distribution3142030 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3142036 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se äveninstallerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3156387-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3156387-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3156421-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3156421-x64.msu
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, och sedan under Windows UpdateVisa installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3156387
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3156421
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 4.6 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3156757 – senaste granskning 05/19/2016 19:17:00 – revision: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3156757 KbMtsv
Feedback