Inaktivera funktionen "Rapportera ett Problem" i OneDrive för företag

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3158694

Introduktion

Den här artikeln innehåller information om OneDrive för Business-klient för synkronisering av nästa generations (onedrive.exe).

Obs! Ta reda på vilken OneDrive sync-klient du använder, finns på följande Microsoft-webbplats:
OneDrive för företag, kan användaren kontakta Microsoft direkt från inuti programmet. Om du vill skapa Microsoft en biljett som har stöd för OneDrive för företag, högerklicka på OneDrive för Business cloud-ikonen i meddelandefält och klicka sedan påRapportera ett problem.

Funktionen

MER INFORMATION
Som administratör kan du inaktivera den här funktionen om du vill hindra användarna från att kontakta Microsoft direkt. Gör följande om du vill göra detta.

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

  1. Leta upp följande undernyckel i Registereditorn:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OneDrive
  2. Högerklicka på OneDriveVäljNyoch klicka sedan påDWORD-värde.
  3. SkrivDisableReportProblemDialog namn.
  4. Högerklicka på det nya registret nyckel, typ1 för Värdedataoch klicka sedan på OK.

Obs! Inaktivera denrapporterar ett problem dialogrutan endast inaktiverar funktionen för OneDrive för företag att rapportera problemet till Microsoft. Detta hindrar inte användaren från att väljaRapportera ett problemom de använder sync-klienten OneDrive konsumenten.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3158694 – senaste granskning 05/02/2016 20:47:00 – revision: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphxlinkcritical kbmt KB3158694 KbMtsv
Feedback