"Du måste ange parametern PrimaryOnly" felmeddelande när du försöker flytta en primär postlåda till Exchange Online i en hybrid-distribution

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3160413
Obs! Hybrid konfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället guiden Office 365 Hybrid-konfiguration finns påhttp://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
Du har en hybrid distribution av lokal Exchange Server och Exchange Online i Office 365 som primära postlådor finns i lokal miljö och arkivera postlådor är placerade i Exchange Online. Följande felmeddelande visas när du försöker flytta endast en primär postlåda från lokal miljö till Exchange Online med hjälp av Exchange-administratörscenter i Office 365.
Fel: MigrationPermanentException: du måste ange parametern PrimaryOnly
ORSAK
Exchange-administratörscenter inte havethe möjligheten att flytta endast en primär postlåda. Om du vill göra detta måste du använda cmdletNew-MoveRequest .
LÖSNING
Så här flyttar du bara en primär postlåda:
  1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information om hur du gör detta finns i Ansluta till Exchange Online använder remote PowerShell.
  2. Kör följande kommando:
    New-MoveRequest -Identity <user@contoso.com> -RemoteCredential (Get-Credential) -Remote -RemoteHostName 'on-premises mrsproxy url' -BatchName <Name of Batch> -PrimaryOnly -TargetDeliveryDomain <mail.onmicrosoft.com domain>
    Obs! Ange dina autentiseringsuppgifter för lokal Exchange när du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter.
Läs mer om cmdletNew-MoveRequestNy MoveRequest.
MER INFORMATION
Du kan också använda cmdlet New-MigrationBatch tillsammans med parametern - PrimaryOnlyför att flytta endast en primär postlåda. Mer information om denna cmdlet finnsNy MigrationBatch.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller TechNet-forum för Exchange.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3160413 – senaste granskning 07/12/2016 05:05:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3160413 KbMtsv
Feedback