Grupprinciper för Internet Explorer 6 kan inte hanteras på en dator med Windows 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Det går inte att hantera Internet Explorer 6-inställningar för datorer med Microsoft Windows 2000 med hjälp av Active Directory - användare och datorer, Active Directory - platser och tjänster eller den fristående snapin-modulen Grupprincip i MMC (Microsoft Management Console) på en dator med Windows 2000 och Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Något av följande kan till exempel inträffa när den fristående snapin-modulen Grupprincip används:
 • Principinställningen Inaktivera fliken Sekretess saknas i mappen Grupprincip-objektnamn\Användarkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Internet Explorer\Internet på Kontrollpanelen i konsolträdet.
 • Sekretessinställningarna (som används för att konfigurera cookiehantering i Internet Explorer) som du anger när du klickar på Ändra inställningar i dialogrutan Säkerhetszoner och klassificering av innehåll (i mappen Grupprincip-objektnamn\Användarkonfiguration\Windows-inställningar\Underhåll av Internet Explorer\Säkerhet i konsolträdet) tillämpas inte på det valda grupprincipobjektet.
 • När du är i inställningsläge för underhåll av Internet Explorer saknas inställningen Visa inte HTML-innehåll i Mediefältet i dialogrutan Egenskaper för Internet-inställningar (i mappen Grupprincip-objektnamn\Användarkonfiguration\Windows-inställningar\Underhåll av Internet Explorer\Avancerat i konsolträdet).
Obs! Dessa principinställningar för Internet Explorer 6 är tillgängliga på en dator med Microsoft Windows XP eller Windows Server 2003.
Orsak
Principinställningar för Internet Explorer 6 implementeras i filerna Ieakeng.dll, Ieaksie.dll, Ieakui.dll, Inetres.adm och Inetset.adm. Installationsprogrammet för Internet Explorer 6 uppdaterar inte dessa DLL-filer (Dynamic Link Library) eller de administrativa mallarna (ADM-filerna). Installationsprogrammet för Internet Explorer 6 SP1 uppdaterar DLL-filerna men inte ADM-filerna.
Workaround
Så här undviker du problemet och hanterar Internet Explorer 6-inställningar för datorer med Microsoft Windows 2000 med hjälp av Active Directory - användare och datorer, Active Directory - platser och tjänster eller den fristående snapin-modulen Grupprincip på en dator med Windows 2000 och Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1):
 1. Installera Internet Explorer 6 SP1.

  Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
 2. Kontakta Microsoft Support för information om hur du hämtar snabbkorrigeringen Q316116.exe. Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Det här snabbkorrigeringspaketet ersätter filen Inetres.adm i mappen %SystemRoot%\Inf med filen Inetres.adm från snabbkorrigeringspaketet Q316116.exe.

  Obs!
  • Den engelskspråkiga versionen av snabbkorrigeringen för Internet Explorer 6 SP1 (Q316116.exe) ska ha följande filattribut (eller senare):
     Datum    Tid  Storlek Filnamn  ----------------------------------------  06-jun-2002 22:36 247 026 Inetres.adm
  • Den engelskspråkiga versionen av snabbkorrigeringen för Internet Explorer 6 (Q316116.exe) ska ha följande filattribut (eller senare):
     Datum     Tid  Version     Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------  17-aug-2001 22:43 6.00.2600.0000 221 184 Ieakui.dll  15-mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 203 776 Ieaksie.dll  15-mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 126 976 Ieakeng.dll  23-jan-2002 10:18         247 026 Inetres.adm				
   Om den här snabbkorrigeringen installerades innan datorn uppgraderades till Internet Explorer 6 SP1 har du redan den uppdaterade filen Inetres.adm och kan hoppa över steg 2.
  • Om du måste konfigurera avancerade inställningar för Internet Explorer i inställningsläge ska du använda en dator med Windows XP eller Windows Server 2003. Dessa inställningar finns i filen Inetset.adm på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003.
 3. Kontakta Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  325666 Åtkomstfel i Mmc.exe efter installation av Internet Explorer-sekretessuppdatering från Q316116 eller efter installation av Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 4. Lägg till den administrativa mallen Inetres.adm i Principeditorn. Om du till exempel vill lägga till mallen Inetres.adm i den lokala grupprincipen (Gpedit.msc) gör du så här:
  1. Högerklicka på Administrativa mallar i Principeditorn, och klicka sedan på Lägg till/ta bort mallar.
  2. Klicka på Lägg till, klicka på filen %SystemRoot%\Inf\Inetres.adm du bytte ut i steg 2 och klicka sedan på Öppna.
  3. Klicka på Ja som bekräftelse på att du vill byta ut den befintliga filen, och klicka sedan på Stäng.
 5. Om du måste importera avancerade sekretessinställningar och sekretessåtgärder för enskilda webbplatser i Grupprincip, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  323061 Avancerade sekretessinställningar och sekretessåtgärder för enskilda webbplatser importeras inte av IEAK (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
När du har följt instruktionerna i avsnittet Lösning görs följande ändringar av användarkonfigurationen och i mappen Windows-inställningar i konsolträdet när du använder Active Directory - användare och datorer, Active Directory - platser och tjänster eller den fristående snapin-modulen Grupprincip:
 • Det finns tre användargränssnittsinställningar i principen Användargränssnitt för webbläsaren (i stället för fyra) eftersom dialogrutan Inställningar för animerade bitmappar konsolideras till dialogrutan Inställningar för anpassad logotyp.
 • Objektet Kanaler finns inte längre med i URL-principen eftersom kanaler inte är en funktion i Internet Explorer 6.
 • När du klickar på Ändra inställningar i dialogrutan Säkerhetszoner och klassificering av innehåll i principen Säkerhet, tillämpas inställningarna från fliken Sekretess korrekt på det valda grupprincipobjektet.
Följande ändringar görs i Internet Explorer-principen som du kan komma åt genom att expandera Administrativa mallar och Windows-komponenter i samma snapin-modul Grupprincip:
 • I principen Webbläsarmenyer tas objektet för borttagning av kommandot Guidad visningHjälp-menyn bort. Den guidade visningen ingår inte i Internet Explorer 6.
 • Principen Internet på Kontrollpanelen har sju objekt i stället för sex på grund av det nya alternativet för inaktivering av fliken Sekretess.
 • Principen Internet Explorer har två principinställningar till:
  • Konfigurera Outlook Express
  • Konfigurera Mediefältet
kbShell gpedit.msc
Egenskaper

Artikel-id: 316116 – senaste granskning 12/07/2015 08:39:26 – revision: 6.9

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbshell kbqfe kbie600presp1fix kbie600sp1fix kbwinxpsp1fix kbhotfixserver KB316116
Feedback