Fel i SharePoint Online när du skapar en kalender övertäckning

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3163637
PROBLEMET
När du försöker skapa en övertäckning av kalendern i Microsoft SharePoint Online med hjälp av en kalender från SharePoint Online underwebbplats visas följande felmeddelande:
Tyvärr, gick något fel

Ett oväntat fel har inträffat.
LÖSNING
Åtgärda problemet genom att ta bort et-tecken (&) från den plats som innehåller den kalender som du vill skapa kalendern överlägg. Gör så här:
  1. Bläddra till den plats som innehåller et-tecken i URL-Adressen.
  2. Klicka på växel ikonen för menyn Inställningaroch klicka sedan påWebbplatsinställningar.
  3. Klicka på rubrik, beskrivning och logotypeni avsnittet utseende och känsla .
  4. Ta bort et-tecknet (&) från fältet Webbplatsens adressoch klicka sedan påOK.
  5. Skapa överlägg för kalender med hjälp av den nya URL: en.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår när den plats som innehåller den kalender som du skapar från kalendern överlägget innehåller ett et-tecken (&) i URL-Adressen.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3163637 – senaste granskning 05/24/2016 15:48:00 – revision: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3163637 KbMtsv
Feedback