Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande: Datorn har återställts efter ett allvarligt fel

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Efter uppgradering från Microsoft Windows Millennium Edition (ME) till Windows XP visas ett felmeddelande av följande slag:
Datorn har återställts efter ett allvarligt fel. En loggfil har skapats över det här felet.

Allvarligt fel:
Felsignatur:
BCCode: A, BCP1: EB532A8, BCP2:000000FF, BCP3: 00000000, BCP4: 806BB1BE,
OSVer: 5_1_2600, SP: 0_0, Product: 768_1.
Orsak
Felmeddelandet kan visas vid försök att använda drivrutiner som inte är kompatibla med Windows XP.
Lösning
Lös problemet genom att kontrollera att alla enheter på datorn har en drivrutin som är kompatibel med Windows XP. Gör så här:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Maskinvara i dialogrutan Systemegenskaper och sedan på Enhetshanteraren.
 3. Kontrollera med följande åtgärder att alla enheter har en drivrutin som är kompatibel med Windows XP.Obs! Du kan begränsa sökningen genom att börja med inaktiverade enheter. Dessa har en ikon med ett rött kryss över.

  1. Dubbelklicka på enhetens namn för att öppna dialogrutan Egenskaper för enhet och klicka sedan på fliken Drivrutin.
  2. Kontrollera drivrutinens version. Alla drivrutiner för Windows XP ska vara version 5.1.2600 eller senare.
  3. Om du inte är säker på vilken version som visas undersöker du drivrutinens datum. Drivrutiner som har skapats före år 2001 är kanske inte kompatibla med Windows XP.
 4. När du har identifierat en inaktuell drivrutin som kan vara orsaken till problemet uppdaterar du den så här:
  1. Sätt in Windows XP-CD:n i CD-ROM-enheten. Avsluta installationsprogrammet om det startar automatiskt.
  2. Klicka på Uppdatera drivrutin i dialogrutan Egenskaper för enhet för att starta guiden Uppdatera maskinvara.
  3. Klicka på Installera från en lista eller angiven plats (avancerat) och sedan på Nästa.
  4. Markera rutan Inkludera den här platsen i sökningen och skriv sedan beteckningen för CD-ROM-enheten i utrymmet nedanför. Skriv t.ex. D:.
  5. Klicka på Nästa.
  6. Slutför uppdateringen av drivrutinen genom att följa instruktionerna på skärmen.
 5. Starta om datorn om du uppmanas till det.
Obs! Om drivrutinen för enheten inte kan hittas, kan det hända att enheten inte stöds av Windows XP. Du hittar en lista över enheter som stöds i senaste Windows-HCL (Windows Hardware Compatibility List) på följande Microsoft-webbplats: Även om Microsoft inte uppmuntrar till användning av enheter som inte finns med i HCL, kan du i vissa fall erhålla en Windows XP-kompatibel drivrutin genom att kontakta enhetstillverkaren direkt.Om du vill veta mer om hur du kontaktar maskinvarutillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.


Om du vill veta mer om enheter som inte finns med i HCL klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
142865 Microsofts supportpolicy för maskinvara som inte finns med i Windows HCL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hantering av maskinvaruenheter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283658 Hantera enheter i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du använder Enhetshanteraren för felsökning av enhetskonflikter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren
Egenskaper

Artikel-id: 316424 – senaste granskning 03/22/2006 14:47:24 – revision: 2.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbprb ocsso KB316424
Feedback