Fråga för autentiseringsuppgifter när du placerar muspekaren över namnet på en användare i en SharePoint Online- eller OneDrive för företag

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3165135

Problemet

Föreställ dig följande:
  • Du använder Microsoft Office 2016 Klicka-och-kör.
  • Du använder ett Office 365 Exchange Online-postlåda med moderna autentisering aktiverad.
I det här scenariot kan du uppmanas autentiseringsuppgifter periodvis och flera gånger i SharePoint Online. Det här beteendet maystart inträffar när youbrowse till en SharePoint Online- eller OneDrive för Business bibliotek och placerar muspekaren på namnet på en användare (som denändrad av användare).
Workaround
Inaktivera den NameCtrl klassenom du vill undvika det här problemet i Internet Explorer. Gör så här:

  1. OpenInternet Explorer, klicka på deninställningar ikonen, och klicka sedan på Hantera tillägg.
  2. Välj verktygsfält och tilläggunder Tilläggstyper.
  3. Markera alla tilläggunder Visa.
  4. Markera under avsnittet Microsoft Corporation denNameCtrl klass tillägg, och klicka sedan påInaktivera.
  5. Klicka på Stäng.

Mer Information
Microsoft Office kontakta Retriever försöker hämta kontakten när du placerar muspekaren över namnet på en användare i en SharePoint Online- eller OneDrive för företag. Kontakt-Retriever Microsoft Office stöder dock inte Modern autentisering.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3165135 – senaste granskning 06/03/2016 20:30:00 – revision: 2.0

Outlook 2016, Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Exchange Online

  • o365 o365e o365a o365m o365p o365022013 kbmt KB3165135 KbMtsv
Feedback