Hur du förbereder en uppgradering till Windows 98 eller Windows Millennium Edition till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 316639
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INTRODUKTION
I den här artikeln beskrivs hur du förbereder en uppgradering från Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition till Microsoft Windows XP. Informationen i denna artikel kan användas som hjälper dig att undvika vissa vanliga problem med uppgraderingen.Mer Information

Kontrollera systemkrav

Datorn måste uppfylla följande maskinvarukrav:
 • Processor
  • Minst 233 megahertz (MHz) eller snabbare klockfrekvens krävs, 300 MHz rekommenderas
  • Intel Pentium- och Celeronfamily, AMD K6-, Athlon-, Duron-familjen eller kompatibel processorrecommended

   Obs! Windows XP Professional stöder både enda processor och dubbla processorer, men Windows XP Home Edition stöder endast en processor.
 • 128 megabyte (MB RAM-minne eller högre rekommenderas) (64 MBminimum stöds, kan begränsa prestanda och vissa funktioner)
 • 1,5 gigabyte (GB) ledigt hårddiskutrymme
 • Super VGA (800 x 600) eller högre upplösning för video adapterand
 • CD-ROM- eller DVD-enheten
 • Tangentbord och Microsoft Mouse eller kompatibelt pointingdevice
Ta reda på om datorn är kompatibel med Windows XP Home eller Windows XP Professional finns på följande webbplatser:

Kontrollera programkompatibilitet

Information om programkompatibilitet och överflyttning från Windows Millennium Edition eller Windows 98 finns på följande Microsoft-webbplats:

Kontrollera maskinvarukompatibilitet

Visa Windows Hardware Compatibility List (HCL) för information om kompatibel maskinvara för Windows XP. Denna lista är en sammanställning av datorer och datormaskinvara som har testats med Windows för stabilitet och kompatibilitet. Microsoft Product Support Services (PSS) använder HCL för att avgöra om en dator stöds för användning med Windows. Om du vill visa den senaste HCL-LISTAN finns på följande Microsoft-webbplats:

Kör Windows XP Upgrade Advisor

Du kan använda Microsoft Windows XP Upgrade Advisor för att granska datorns aktuella status och få en rapport om kända maskinvaru- och kompatibilitetsproblem (baserad på Microsofts förhandstester). Om du är orolig för resultatet av rapporten kan du inte uppgradera förrän problemen har rättats. Kontakta tillverkaren av maskinvaran eller programvaran angående uppdateringar som gör att produkterna fungerar korrekt i Windows XP.

Om du överväger att uppgradera till Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional, och du inte har en Windows XP-CD, kan du hämta Windows XP Upgrade Advisor. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats och klicka sedan på Hämta Upgrade Advisor: Om du startar installationsprogrammet för Windows XP att starta uppgraderingen medan du kör ett annat operativsystem, körs Windows XP Upgrade Advisor automatiskt i Windows XP. Men genererar i det här fallet Windows XP Upgrade Advisor en begränsad rapport med enbart allvarliga problem inte hela rapporten. Om du vill skapa en fullständig rapport (som sparas som filen Upgrade.txt) utan att uppgradera, kör du kommandot winnt32/checkupgradeonly från mappen I386 på Windows XP-CD: n.

Obs! Om du väljer Dynamisk uppdatering när du kör kommandot winnt32/checkupgradeonly hämtas lämpliga drivrutiner och korrigeringsfiler. När du kör uppgraderingen och väljer Dynamisk uppdatering (rekommenderas)kan du därför inte hämta drivrutinerna igen.

Så här kör du kommandot winnt32/checkupgradeonly :
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.
 2. Typ CD-enhetsbeteckning:, och tryck sedan på RETUR.

  Enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten är enhetsbeteckningen för theCD-ROM eller DVD-ROM-enheten där Windows XP-CD infogas.
 3. Typ CD i386, och sedan pressENTER.
 4. Typ winnt32/checkupgradeonly, och tryck på RETUR.
Windows XP Upgrade Advisor rapporten som du skapar kan hjälpa dig att bestämma om du ska uppgradera datorn till Windows XP. När du läst rapporten, se till att alla enheter som stöds har Windows XP-drivrutiner från tillverkaren (såvida du inte behöver maskinvaran fungerar i Windows XP). Detta är särskilt viktigt för nätverkskort och modemdrivrutiner, så att du har anslutning när du har uppgraderat operativsystemet. När du är ansluten kan du hämta eventuella efterföljande enhetsdrivrutiner. Kontrollera som alltid att du använder drivrutiner som är avsedda för användning med Windows XP.

Om du vill söka efter programvaruuppdateringar kan finnas, finns på följande Microsoft-webbplats: Kontakt programtillverkarna angående eventuella nya uppgraderingspaket kan också vara tillgängliga. Om ett program kräver ett uppgraderingspaket för att kunna köras med Windows XP, behöver du paketet under uppgraderingen. Om det inte är tillgängligt måste du kanske installera om programmet efter uppgradering till Windows XP.

Veta mer om uppgraderingspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
231418 Ange ytterligare uppgraderingspaket vid uppgradering från Windows 95/98 till Windows 2000
Titta i programlistan för programvara som måste installeras om efter uppgraderingen, eller kräver en uppgradering innan de fungerar med Windows XP. Du kanske vill ta reda på om det finns några uppdateringar eller service Pack-versioner som är tillgängliga för programmet innan du börjar uppgraderingen. Om du har uppdateringarna tillgängliga under uppgraderingen fungerar programvaran med Windows XP. Dessutom om du är osäker på vissa program är kompatibelt, rekommenderar vi att du tar bort programvaran innan du uppgraderar operativsystemet, eftersom du inte kanske ta bort den efter uppgradering till Windows XP.

Obs! Om datorn har en eller flera komprimerade enheter eller ett eller flera program eller tjänster körs, fungerar inte Windows XP Upgrader Advisor eller en uppgradering till Windows XP.

Funktionen dynamisk uppdatering

Installationsprogrammet för Windows XP ingår funktionen dynamisk uppdatering. Dynamisk uppdatering hämtas och används viktigt innehåll för att förbättra installationsprogrammet för Windows XP. Om datorn kan ansluta till Internet medan installationsprogrammet för Windows XP körs, uppmanas du att hämta kritiskt innehåll. Du kan hoppa över dynamisk uppdatering, men vi rekommenderar starkt att du hoppa inte över den.

Mer information om dynamisk uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
311220 Beskrivning av funktionen dynamisk uppdatering i installationsprogrammet för Windows XP
314582 Lista över korrigeringsfiler i paketet Windows XP Dynamic Update 1.2

Avsluta alla program som körs

Ta bort eventuella problem med tjänster och program som körs med något av följande alternativ:
 • Avsluta alla program som körs. Om du vill se en lista över allrunning program trycker du på CTRL + ALT + DELETE för att visa dialogrutan CloseProgram . När du begränsar antalet program som körs är ytterligare resurser tillgängliga för installationsprogrammet för Windows XP och du helpprevent konflikter mellan installationsprogrammet och program som körs.
 • I Windows 98 eller Windows Millennium Edition:
  1. Klicka på Start, Kör, Skriv msconfigoch klicka sedan påOK.
  2. Klicka på Selektiv start.
  3. Avmarkera alla kryssrutor och klicka sedan på OK.
  4. Starta om thecomputer och försöker sedan köra installationsprogrammet för Windows XP eller Windows XP Upgrade Advisoragain.
  Veta mer om Msconfig.exe och denna procedur klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  192926 Hur du utför felsökning i felsäkert läge för Windows 98
 • Starta datorn i felsäkert läge och kör kommandotwinnt32.exe för att köra uppgraderingen eller köra winnt32.exe/checkupgradeonly om du vill köra Upgrade Advisor. Felsäkert läge används endast aminimal uppsättning drivrutiner, tjänster och program. Felsäkert läge kan du förenkla theinstallation och ta bort objekt som kan störa uppgraderingen.Felsäkert läge påverkar emellertid inte uppgraderingen. Objekt som är notloaded undersöks ändå och kan ingå i rapporten.
Obs! Normalt är CD-ROM-enheten inte tillgänglig i felsäkert läge.

Ytterligare information om hur du kommer åt CD-ROM-enheten i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
194846 Så gör du CD-ROM-enheten tillgänglig i felsäkert läge

Säkerhetskopiera din dator

Varning Windows XP har ett alternativ för borttagning. Du kan dock inte ta bort Windows XP efter uppgraderingen om du har uppgraderat från Windows 2000 Professional, eller om filsystemet har ändrats till NTFS-filsystemet.

Säkerhetskopiera innehåll på datorn, inklusive alla dina data, innan du startar uppgraderingen. Med den här säkerhetskopian kan återställa du enkelt dina datafiler om du bestämmer dig att installera om det tidigare operativsystemet.

Ytterligare information om hur du gör en säkerhetskopia av din dator med Windows 98 eller Windows Millennium Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
188575 Säkerhetskopiering till flyttbara media med hjälp av Microsoft Backup
182624 Microsoft Backup systemkrav för Windows 98
187526 Återställa Windows 98 från en fullständig systemsäkerhetskopia

Uppgradera datorns BIOS

Innan du börjar uppgraderingen bör du skaffa och installera uppgraderingen senaste basic input output system (BIOS) för datorn från datortillverkaren. Om du uppdaterar BIOS efter uppgradering av datorn måste du kanske installera om Windows XP för att kunna utnyttja funktioner som stöd för Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) i BIOS. Uppdatera den inbyggda programvaran i alla enheter innan du börjar uppgraderingen om du kan.

Varning Om du uppgraderar eller flashar BIOS med fel version för moderkortet kan du orsaka allvarliga skador på moderkortet. Därför fungera inte med i datorns BIOS om du är väl förtrogen med hur du ska göra eller har fått detaljerade instruktioner om hur du gör det på ett säkert sätt.

Information om maskinvaru- och BIOS-uppdateringar finns på följande webbplats från tredje part: Microsoft tillhandahåller kontaktinformation till andra tillverkare som hjälper dig att hitta teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

Stänga av energisparfunktioner

Kontrollera att energisparfunktioner är avstängda i Windows 98 eller Windows Millennium Edition i energi på Kontrollpanelen. Att stänga av energisparfunktioner:
 1. Klicka på Start, peka påInställningar, klicka på Kontrollpanelenoch klicka thendouble på Power Management.
 2. Klicka på fliken Energischema .
 3. Ställ in Stäng av bildskärmen tillaldrig.
 4. Ställ in Stäng av hårddiskarnaaldrig.
 5. Ange vänteläge tillaldrig.
Om du kan sätta på ACPI (Advanced Configuration Power Interface) stänger du av avancerade energisparfunktioner (APM) i datorns BIOS. Om det inträffar ett strömavbrott medan installationsprogrammet för Windows XP, en uppgradering eller Windows XP Upgrader Advisor körs, kan det uppstå oväntade resultat. Om du startar om datorn fortsätter installationsprogrammet för Windows XP från där den avbröts. Resultatet kan emellertid ibland oförutsägbart om datorn fortsätter från olika lågenergitillstånd. Därför är det bra att stänga av energisparfunktioner.

Ta bort eller inaktivera antivirusprogram

Ta bort eller inaktivera alla antivirusprogram som körs innan du börjar uppgraderingen. Stäng även av alla maskinvarufunktioner för virusskydd som körs. BIOS i vissa datorer innehåller exempelvis antivirusfunktioner.

I vissa fall kan installationen av Windows XP stängs antivirusprogram under uppgraderingen, men i andra fall måste du inaktivera programmet första. De flesta antivirusprogram måste uppdateras för att fungera korrekt med Windows XP. Mer information om hur du inaktiverar antivirusprogrammet finns i dokumentationen eller direkthjälpen.

Expandera komprimerade enheter

Windows XP fungerar endast med den komprimering som ingår withNTFS. Du måste först expandera alla enheter som har komprimerats med DoubleSpace, DriveSpace eller något annat program för komprimering. Om du inte expandera en enhet, är data på enheten inte tillgängligt i Windows XP. Data på enheten är fortfarande intakt, men den är inte tillgänglig i Windows XP. Om du vill kunna använda data på den komprimerade enheten måste du flervalsstart med det operativsystem som stöder komprimeringsmetoden. Om enhet C är komprimerad kan du inte installera Windows XP. Om du försöker köra uppgraderingen eller Windows XP Upgrade Advisor kan du få följande felmeddelande:
Windows är installerat på en DriveSpace-enhet, Doublespace, eller annan komprimerad enhet. XP stöder inte komprimerade enheter. Du måste expandera enheterna före uppgraderingen.
Ytterligare information om hur du expanderar komprimerade enheter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
96250 Ta bort DoubleSpace och bevara filer

Kör Scandisk

Kör verktyget Scandisk.exe på alla enheter innan du börjar uppgraderingen. ScanDisk förhindrar diskfel och filkopieringsfel medan installationsprogrammet körs och extra omstarter under uppgraderingen som kan medföra att ta längre tid att slutföra installationsprogrammet förhindrar. Inkludera en ytkontroll, så se till att det inte är några dåliga sektorer som förhindrar korrekt läsning av en del av enheten. Eftersom ett stort antal filer läses från disken, kan problem med filen eller mappen eller dåliga sektorer på enheten orsaka problem när uppgraderingen eller Windows XP Upgrader Advisor körs.

Ytterligare information om användning av ScanDisk klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
186365 Beskrivning av ScanDisk för Windows (Scandskw.exe) i Windows 98 / Me

Kör Scanreg

Köra Scanreg.exe i Windows 98 för att undersöka den några fel i registret. Även om registret är skannade fel automatiskt varje gång Windows 98 startar kan kan Scanreg hjälpa rensa vissa registerskador som kan ha uppstått. Installationsprogrammet för Windows XP kontrolleras i registret under uppgraderingen. Skadade poster kan därför orsaka problem.

Veta mer om Scanreg.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
183887 Beskrivning av verktyget Windows Registerscanner (Scanreg.exe)

Ta bort tillfälliga filer

Du behöver inte ta bort de temporära filerna. Dock kan det vara bra att göra detta. Ta bort de temporära filerna:
 1. Klicka på Start, peka påprogram, Tillbehör,Systemverktygoch sedan klicka på Diskrensning.
 2. Markera kryssrutorna för Tillfälliga InternetFiles, Papperskorgenoch TemporaryFiles .
 3. Klicka på OK.
Dessa alla genomsöks filer när kompatibilitetsanalysen. Tar bort dem minskar antalet filer som måste sökas. Windows XP bevaras så många av dessa filer som möjligt, men mycket stora mappar kan orsaka problem med installationsprogrammet för Windows XP. Om installationsprogrammet påträffar problemen kan kanske installationsprogrammet ta bort tillfälliga Internet-filer. Ta bort dessa filer innan du börjar uppgraderingen kan quicken och förenkla uppgraderingen.Den här artikeln hänvisar till en gammal version av Windows. Om du behöver hjälp om hur du installerar, installera om eller avinstallera Windows finns på följande Microsoft-webbplats:

Referenser

Länkar

Mer information om operativsystem som kan uppgraderas till Windows XP finns på följande Microsoft-webbplats: Information om hur uppgraderingen till Windows XP Professional finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Knowledge Base-artiklar

Ytterligare information om en lista över operativsystem som kan uppgraderas till Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
292607 Uppgraderingsvägar till Windows XP
283253 Uppgradera profiler för Windows 98 eller Windows Millennium Edition till Windows XP profiler

Felsökning

310064 Felsökning av installationsproblem i Windows XP när du uppgraderar från Windows 98 eller Windows Me
315334 Felmeddelandet "D:\i386\win9xupg\w95upg.dll" visas vid försök att uppgradera till Windows XP
308368 Varning i Windows XP Upgrade Advisor om IrDA-protokollet
315333 Uppgraderingsrapport om GoBack under uppgradering till Windows XP
312368 Data kan gå förlorade efter ominstallation, reparation eller uppgradering av Windows XP
298427 Återställa inaktiverade autostart-program efter uppgradering från Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition
303160 Felmeddelandet "Avinstallation är inte tillgänglig" visas när du uppgraderar datorn till Windows XP
314057 Felmeddelandet "NTLDR saknas" visas vid uppgradering eller installation av Windows XP över Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition
310562 Lösenord försvinner efter uppgradering till Windows XP
migrera migrering

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 316639 – senaste granskning 12/07/2015 08:44:41 – revision: 11.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kburl kbenv kbhowtomaster kbsetup kbupgrade w2000upgrade kbmt KB316639 KbMtsv
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)