MS16-101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows-autentiseringsmetoder: 9 augusti 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3167679
Meddelande
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser flera säkerhetsproblem i Microsoft Windows. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra rättighetsökning om en angripare kör ett skadligt program på en domänansluten dator.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-101.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsuppdateringar för Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din Windows 8.1- eller Windows Server 2012 R2-baserad dator så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av den här uppdateringen måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringarna som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även följande icke säkerhetsrelaterade problem:
 • När en SMB-klient som kör Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 som ansluter till en nod som ligger nere i en domänansluten skala ut filserver (SoFS) i ett domainless kluster misslyckas autentiseringen. När detta inträffar kan hända det att ett felmeddelande av följande slag:

  STATUS_NO_TGT_REPLY

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

 • Känt problem 1

  Uppdateringar som ingår i MS16-101 och nyare uppdateringar inaktivera Negotiate processen möjlighet att återgå till NTLM när Kerberos-autentisering misslyckas för lösenord ändra operationer med felkod STATUS_NO_LOGON_SERVERS (0xc000005e) . I detta fall får du ett av följande felkoder.

  Hexadecimalt värdeDecimalSymboliskaEgna
  0xc00003881073740920STATUS_DOWNGRADE_DETECTEDSystemet upptäckte ett möjligt försök att äventyra säkerheten. Kontrollera att du kan kontakta den server som autentiserade dig.
  0x4f11265ERROR_DOWNGRADE_DETECTEDSystemet upptäckte ett möjligt försök att äventyra säkerheten. Kontrollera att du kan kontakta den server som autentiserade dig.


  Temporär lösning

  Om lösenordsändringar som tidigare lyckades inte efter installation av MS16-101, är det troligt att lösenordsändringar tidigare beroende av NTLM reserv eftersom Kerberos misslyckas. För att kunna ändra lösenord med hjälp av Kerberos-protokoll, så här:

  1. Konfigurera öppna kommunikationen på TCP-port 464 mellan klienter som har installerat MS16-101 och den domänkontrollant som ansvarar för servicen för återställning av lösenord.

   Skrivskyddade domänkontrollanter (RODC) kan tjänsten självbetjäning lösenord om användaren tillåts genom lösenordsreplikeringsprincipen för skrivskyddade domänkontrollanter. Användare som inte tillåts av lösenordsprincipen RODC kräver nätverksanslutning till en Läs-och skrivbar domänkontrollant (RWDC) i användarkontots domän.

   Obs! Gör så här om du vill kontrollera om TCP-port 464 är öppen:

   1. Skapa en motsvarande visningsfilter för en network monitor-tolk. Till exempel:
    ipv4.address== <ip address of client> && tcp.port==464
   2. Leta efter i resultaten, den "TCP: [SynReTransmit" ram.

    RAM
  2. Kontrollera att Kerberos målnamn är giltiga. (IP-adresser är inte giltiga för Kerberos-protokollet. Stöd för Kerberos-korta namn och fullständigt kvalificerade domännamn.)
  3. Kontrollera att tjänsternas huvudnamn (SPN) är korrekt registrerade.

   Mer information finns i Kerberos och återställning av lösenord för självbetjäning.
 • Känt problem 2

  Vi vet om ett problem i vilka programmatiska lösenord återställs för domänanvändare konton misslyckas och returnerar felkoden STATUS_DOWNGRADE_DETECTED (0x800704F1) om förväntade felet är något av följande:

  • ERROR_INVALID_PASSWORD
  • ERROR_PWD_TOO_SHORT (returnerade sällan)
  • STATUS_WRONG_PASSWORD
  • STATUS_PASSWORD_RESTRICTION

  Följande tabell visar mappningen är full.

  Hexadecimalt värdeDecimalSymboliskaEgna
  0x5686ERROR_INVALID_PASSWORDDet angivna lösenordet är inte korrekt.
  0x267615ERROR_PWD_TOO_SHORTDet lösenord som angavs är för kort för att uppfylla principen för ditt användarkonto. Ange ett längre lösenord.
  0xc000006a-1073741718STATUS_WRONG_PASSWORDNär du försöker uppdatera ett lösenord, anger detta statusvärde att det värde som har angetts som det aktuella lösenordet är felaktigt.
  0xc000006c-1073741716STATUS_PASSWORD_RESTRICTIONNär du försöker uppdatera ett lösenord, anger detta statusvärde att någon regel för uppdatering av lösenord har brutit mot. Till exempel uppfyller lösenordet inte kriterierna för längd.
  0x800704F11265STATUS_DOWNGRADE_DETECTEDSystemet kan inte kontakta en domänkontrollant för att utföra autentiseringsbegäran. Försök igen senare.
  0xc0000388-1073740920STATUS_DOWNGRADE_DETECTEDSystemet kan inte kontakta en domänkontrollant för att utföra autentiseringsbegäran. Försök igen senare.


  Lösning

  MS16-101 har publicerats igen för det här problemet. Installera den senaste versionen av uppdateringar för den här bulletinen att lösa problemet.

 • Känt problem 3

  Vi vet om ett programmatiska återställningar av lösenord för lokala datorkonton kan misslyckas och returnerar felkoden STATUS_DOWNGRADE_DETECTED (0x800704F1) .

  Följande tabell visar mappningen är full.

  Hexadecimalt värdeDecimalSymboliskaEgna
  0x4f11265ERROR_DOWNGRADE_DETECTEDSystemet kan inte kontakta en domänkontrollant för att utföra autentiseringsbegäran. Försök igen senare.


  Lösning

  MS16-101 har publicerats igen för det här problemet. Installera den senaste versionen av uppdateringar för den här bulletinen att lösa problemet.

 • Känt problem 4

  Att går inte ändra lösenord för inaktiverade och utelåst användarkonton med negotiate-paketet.

  Ändring av lösenord för inaktiverade och låsta konton fungerar fortfarande när du använder andra metoder som när använder en LDAP ändringsåtgärd direkt. PowerShell-cmdlet Set-ADAccountPassword används en operation "LDAP-ändra" för att ändra lösenordet och påverkas.

  Temporär lösning

  Dessa konton måste en administratör för att göra återställning av lösenord. Detta är avsiktligt när du har installerat MS16-101 och senare korrigeringar.

 • Känt problem 5

  Program som använder NetUserChangePassword API och som klarar ett servernamn i den domännamn Parametern fungerar inte längre när MS16-101 och senare uppdateringar har installerats.

  Microsoft-dokumentationen anger att ge namnet på en fjärrserver i den domännamn Parametern för funktionen NetUserChangePassword stöds. Till exempel den NetUserChangePassword-funktion MSDN-avsnittet står följande:

  domännamn [in]
  En pekare till en konstant sträng som anger DNS- eller NetBIOS-namnet på en fjärrserver eller domän som funktionen är att köra. Om den här parametern är NULL används anroparens inloggningsdomänen.
  Den här vägledningen har ersatts av MS16-101, om återställning av lösenord är ett lokalt konto på den lokala datorn. Bokför MS16-101 för domän användaren lösenordsändringar ska fungera, du måste klara ett giltigt DNS-domännamn till NetUserChangePassword-API.
 • Känt problem 6

  0xC0000022 NTLM-autentiseringsfel kan inträffa efter installation av uppdateringen. Lös problemet genom att se NTLM-autentisering misslyckas med felkoden 0xC0000022 för Windows Server 2012, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 när uppdateringen har installerats.
 • Känt problem 7

  När du har installerat de uppdateringar som beskrivs i MS16-101, fjärr, programmatiska ändringar av en lokal användare konto lösenord och lösenordsändringar över ej betrodda skogen misslyckas.

  Den här åtgärden misslyckas eftersom åtgärden använder NTLM faller tillbaka som inte stöds för icke-lokala konton när du har installerat MS16-101.

  En registerpost är förutsatt att du kan använda för att inaktivera den här ändringen.

  Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

  Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322756Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


  Ange NegoAllowNtlmPwdChangeFallback DWORD-posten att använda värdet 1 (ett) om du vill inaktivera den här ändringen.

  Viktigt Ange registerposten NegoAllowNtlmPwdChangeFallback till ett värde av 1 inaktiveras denna säkerhetskorrigering:
  RegistervärdeBeskrivning
  0 Standardvärde. Reserv förhindras.
  1Reserv är alltid tillåten. Korrigeringsfil för säkerhet är avstängd. Kunder som har problem med remote lokala konton eller icke betrodd skog scenarier kan ange detta värde i registret.
  Så här lägger du till dessa registervärden:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
  3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Typ NegoAllowNtlmPwdChangeFallback som namn på DWORD- och tryck sedan på RETUR.
  5. Högerklicka på NegoAllowNtlmPwdChangeFallbackoch klicka sedan på Ändra.
  6. Skriv i rutan data 1 inaktivera den här ändringen och klicka sedan på OK.

   Obs! Skriv 0 (noll) om du vill återställa standardvärdet och klicka sedan på OK.
  Status

  Orsaken till problemet är underförstått. Den här artikeln kommer att uppdateras med mer information när de blir tillgängliga.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta säkerhetsuppdateringarna automatiskt.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogen webbplats.

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS16-101 som motsvarar versionen av Windows som du kör.
Mer Information

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
Filinformation

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3167679-v2-ia64.msuF3E96631261EEC8CC532D17116185D82B8C5EC7F97FEB0CF0AEF4E098689FD05E86E94876C4051943983458F250E114107944DAE
Windows6.0-KB3167679-v2-x86.msuAF2B19E84D0E58C9EF4243F9BCEE6AF6642737F02F97DD85E073A5A9A6F32C6CF7DA98F7CEB6F13BBBFF992E612FCD6DE828CE00
Windows6.0-KB3167679-v2-x64.msu17FAEE7E981AB717C566360F7B7FE173C201D4DB9B81F7193CE5D66B9609CA09A690F98AFC96B2A928783788BDBDBC58D41861D4

Filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller.

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Kommentarer
 • Filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  Version Produkt Milstolpe Verksamhetsgren
  6.0.600 2.19xxxWindows Vista eller Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2.23xxxWindows Vista eller Windows Server 2008SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.
För alla ia64-baserade versioner som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Adsmsext.dll6.0.6002.19693218,62410-Sep-201616:21IA-64
Adsmsext.dll6.0.6002.24017218,62409-Sep-201615:10IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.195981,964,54406-Feb-201601:39IA-64
Advapi32.dll6.0.6002.240171,963,52009-Sep-201615:10IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19677583,68010-Aug-201613:07IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.24004584,19210-Aug-201613:07IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.196551,030,37611-maj-201613:10IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.196933,263,48810-Sep-201616:22IA-64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78003-Apr-200921:34Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.1854117,92016-Nov-201114:10IA-64
Secur32.dll6.0.6002.19623202,75218-Mar-201616:34IA-64
Ksecdd.sys6.0.6002.239701,030,88811-maj-201613:08IA-64
Lsasrv.dll6.0.6002.240173,268,09609-Sep-201615:11IA-64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78007-Mar-201623:37Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.2401717,92009-Sep-201614:28IA-64
Secur32.dll6.0.6002.24017202,75209-Sep-201615:12IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.19678524,80010-Aug-201616:08IA-64
Ncrypt.dll6.0.6002.24017524,80009-Sep-201615:11IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195983,298,81606-Feb-201601:41IA-64
Rpcrt4.dll6.0.6002.240173,289,08809-Sep-201615:12IA-64
WDigest.dll6.0.6002.19659482,81614-maj-201615:31IA-64
WDigest.dll6.0.6002.24017483,32809-Sep-201615:12IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431570,88027-Jun-201515:22IA-64
Msv1_0.dll6.0.6002.24017570,36809-Sep-201615:11IA-64
Schannel.dll6.0.6002.19678819,20010-Aug-201616:09IA-64
Schannel.dll6.0.6002.24017821,24809-Sep-201615:12IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431669,18427-Jun-201514:19IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.24017670,20809-Sep-201614:18IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431270,33627-Jun-201514:19IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.24017272,38409-Sep-201614:17IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279323,07209-Jan-201500:12IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.24017325,63209-Sep-201614:17IA-64
Bcrypt.dll6.0.6002.19677275,96810-Aug-201613:14x86
Bcrypt.dll6.0.6002.24004275,96809-Sep-201613:14x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78008-Mar-201600:42Ej tillämplig
Secur32.dll6.0.6002.1969377,31210-Sep-201616:30x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78007-Mar-201623:37Ej tillämplig
Secur32.dll6.0.6002.2401777,31209-Sep-201615:17x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406-Feb-201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.24017678,91209-Sep-201615:17x86
WDigest.dll6.0.6002.19659175,61614-maj-201615:41x86
WDigest.dll6.0.6002.24017175,61609-Sep-201615:16x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227-Jun-201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.24017218,11209-Sep-201615:16x86
Schannel.dll6.0.6002.19678284,16010-Aug-201615:44x86
Schannel.dll6.0.6002.24017284,67209-Sep-201615:16x86
Adsmsext.dll6.0.6002.1969375,26410-Sep-201616:27x86
Adsmsext.dll6.0.6002.2401775,26409-Sep-201615:14x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406-Feb-201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.24017802,81609-Sep-201615:14x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19678206,33610-Aug-201615:43x86
Ncrypt.dll6.0.6002.24017205,31209-Sep-201615:16x86
För alla x86-versioner som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Adsmsext.dll6.0.6002.1969375,26410-Sep-201616:27x86
Adsmsext.dll6.0.6002.2401775,26409-Sep-201615:14x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406-Feb-201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.24017802,81609-Sep-201615:14x86
Bcrypt.dll6.0.6002.19677274,94410-Aug-201613:13x86
Bcrypt.dll6.0.6002.24004274,94409-Sep-201613:14x86
Ksecdd.sys6.0.6002.19655440,55211-maj-201613:09x86
Lsasrv.dll6.0.6002.196931,261,05610-Sep-201616:28x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78003-Apr-200921:30Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.185419,72816-Nov-201114:12x86
Secur32.dll6.0.6002.1962372,70418-Mar-201617:10x86
Ksecdd.sys6.0.6002.23970440,55211-maj-201613:07x86
Lsasrv.dll6.0.6002.240171,263,61609-Sep-201615:16x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78007-Mar-201623:37Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.240179,72809-Sep-201614:23x86
Secur32.dll6.0.6002.2401772,70409-Sep-201615:16x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19678206,33610-Aug-201615:43x86
Ncrypt.dll6.0.6002.24017205,31209-Sep-201615:16x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598783,87206-Feb-201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.24017783,87209-Sep-201615:16x86
WDigest.dll6.0.6002.19659175,61614-maj-201615:41x86
WDigest.dll6.0.6002.24017175,61609-Sep-201615:16x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227-Jun-201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.24017218,11209-Sep-201615:16x86
Schannel.dll6.0.6002.19678284,16010-Aug-201615:44x86
Schannel.dll6.0.6002.24017284,67209-Sep-201615:16x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431217,08827-Jun-201514:21x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.24017217,08809-Sep-201614:17x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1943181,40827-Jun-201514:21x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2401782 43209-Sep-201614:17x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279107,00809-Jan-201500:17x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.24017107 52009-Sep-201614:17x86
För alla x64-versioner som stöds
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Adsmsext.dll6.0.6002.19693105,47210-Sep-201616:44x64
Adsmsext.dll6.0.6002.24017105,47209-Sep-201615:33x64
Advapi32.dll6.0.6002.195981,067,00806-Feb-201601:59x64
Advapi32.dll6.0.6002.240171,067,52009-Sep-201615:33x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19677306,68810-Aug-201613:07x64
Bcrypt.dll6.0.6002.24004306,68810-Aug-201613:08x64
Ksecdd.sys6.0.6002.19655516,32811-maj-201613:10x64
Lsasrv.dll6.0.6002.196931,690,62410-Sep-201616:45x64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78003-Apr-200921:33Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.1854111,26416-Nov-201114:34x64
Secur32.dll6.0.6002.1962394,72018-Mar-201618:15x64
Ksecdd.sys6.0.6002.23970517,35211-maj-201613:08x64
Lsasrv.dll6.0.6002.240171,694,20809-Sep-201615:34x64
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78007-Mar-201623:37Ej tillämplig
Lsass.exe6.0.6002.2401711,26409-Sep-201614:46x64
Secur32.dll6.0.6002.2401794,72009-Sep-201615:35x64
Ncrypt.dll6.0.6002.19678258,04810-Aug-201616:12x64
Ncrypt.dll6.0.6002.24017258,04809-Sep-201615:35x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.195981,304,57606-Feb-201602:01x64
Rpcrt4.dll6.0.6002.240171,308,16009-Sep-201615:35x64
WDigest.dll6.0.6002.19659205,82414-maj-201615:54x64
WDigest.dll6.0.6002.24017205,82409-Sep-201615:35x64
Msv1_0.dll6.0.6002.19431269,82427-Jun-201515:40x64
Msv1_0.dll6.0.6002.24017269,31209-Sep-201615:35x64
Schannel.dll6.0.6002.19678353,28010-Aug-201616:12x64
Schannel.dll6.0.6002.24017354,30409-Sep-201615:35x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.19431278,01627-Jun-201514:30x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.24017278,52809-Sep-201614:37x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.19431109,05627-Jun-201514:30x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.24017110,08009-Sep-201614:37x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.19279136,19209-Jan-201500:28x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.24017137 21609-Sep-201614:37x64
Bcrypt.dll6.0.6002.19677275,96810-Aug-201613:14x86
Bcrypt.dll6.0.6002.24004275,96809-Sep-201613:14x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78008-Mar-201600:42Ej tillämplig
Secur32.dll6.0.6002.1969377,31210-Sep-201616:30x86
Lsasrv.MOFEj tillämplig13,78007-Mar-201623:37Ej tillämplig
Secur32.dll6.0.6002.2401777,31209-Sep-201615:17x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.19598679,42406-Feb-201602:12x86
Rpcrt4.dll6.0.6002.24017678,91209-Sep-201615:17x86
WDigest.dll6.0.6002.19659175,61614-maj-201615:41x86
WDigest.dll6.0.6002.24017175,61609-Sep-201615:16x86
Msv1_0.dll6.0.6002.19431218,11227-Jun-201516:02x86
Msv1_0.dll6.0.6002.24017218,11209-Sep-201615:16x86
Schannel.dll6.0.6002.19678284,16010-Aug-201615:44x86
Schannel.dll6.0.6002.24017284,67209-Sep-201615:16x86
Adsmsext.dll6.0.6002.1969375,26410-Sep-201616:27x86
Adsmsext.dll6.0.6002.2401775,26409-Sep-201615:14x86
Advapi32.dll6.0.6002.19598802,30406-Feb-201602:11x86
Advapi32.dll6.0.6002.24017802,81609-Sep-201615:14x86
Ncrypt.dll6.0.6002.19678206,33610-Aug-201615:43x86
Ncrypt.dll6.0.6002.24017205,31209-Sep-201615:16x86
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3167679 – senaste granskning 10/14/2016 18:25:00 – revision: 5.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3167679 KbMtsv
Feedback