Användare i en Exchange-hybrid-distribution kan inte komma åt Office 365-grupper i Outlook 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3168347
PROBLEMET
Du har en hybrid distribution av Exchange Online i Office 365 och lokal Exchange Server. I det här fallet Autodiscover-post matchar till en lokal Exchange server och användarnas postlådor i Exchange är Online. När du skapar en Office 365-grupp i det här scenariot kan användare inte tillgång till gruppen via Microsoft Outlook 2016. Men användarekan få åtkomst till gruppen via Outlook på webben.
ORSAK
Det här problemet uppstår om primära SMTP-adressen i Office 365-gruppen använder ett felaktigt format. Exempel: <Office365GroupName>@contoso.com.

Moderna grupper använder en Autodiscover XML-fil som finns i mappen %LocalAppData%\Microsoft\Outlook\16. Den primära SMTP-adressen i gruppen bör du använda följande format: </Office365GroupName>
AutoD. <> </> Gruppnamn> @contoso.mail.onmicrosoft.com

Om den primära SMTP-adressen i gruppen är <> </> gruppnamn> @contoso.com, begäran om automatisk upptäckt misslyckas eftersom det finns inga objekt i lokal miljö som representerar gruppen.
LÖSNING
Ändra primär SMTP-adress för Office 365-grupp. Gör detta genom att köra följande kommando i Windows PowerShell:
Set-UnifiedGroup Alias -PrimarySmtpAddress <Office365GroupName>@contoso.mail.onmicrosoft.com
MER INFORMATION
Mer information finns i Använda PowerShell för att hantera Office 365-grupper.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3168347 – senaste granskning 11/29/2016 18:35:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Outlook 2016

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbgraphxlink kbgraphic hybrid kbmt KB3168347 KbMtsv
Feedback