Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Återskapa ett förlorat Word-dokument

Denna artikel har tidigare publicerats under SV316951
En version av den här artikeln för Microsoft Word 2000 finns i 316950.
INLEDNING
I vissa fall kan Microsoft Word-dokument gå förlorade. Detta kan exempelvis bero på ett fel som gör att Word avslutas, ett strömavbrott under redigering eller att du stänger dokumentet utan att spara ändringar. I den här artikeln beskrivs vad du kan göra för att försöka återskapa det förlorade dokumentet.

Obs! Hela dokumentet kan gå förlorat om du inte har sparat det nyligen. Om du har sparat dokumentet riskerar du bara att förlora ändringarna sedan sista gången du sparade det. Observera att vissa förlorade dokument inte kan återskapas.

Använd följande metoder i den ordning de presenteras, efter dina behov.
Mer Information

Metod 1: Sök efter det ursprungliga dokumentet

Följ instruktionerna för din version av Microsoft Windows.

Windows Vista eller Windows 7

 1. Klicka på Start Start-knappen, skriv dokumentnamnet i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Om dokumentet finns med i Fil-listan dubbelklickar du på det, så att det öppnas i Word.

  Om dokumentet inte finns med i Fil-listan går du till steg 3.
 3. Klicka på StartStart-knappen, skriv *.doc i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

  Obs! För Microsoft Office Word 2007- eller Word 2010-dokument skriver du *.docx.
 4. Om filen inte finns med i Fil-listan fortsätter du till Metod 2.

Microsoft Windows XP

 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar.
 2. Skriv filnamnet i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i.
 4. Klicka på Sök nu. Om rutan Sökresultat inte innehåller filen fortsätter du med följande åtgärder för sökning efter alla Word-dokument.

 5. Skriv *.doc i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:. För Microsoft Office Word 2007- eller Word 2010-dokument skriver du *.docx.
 6. Klicka på Sök nu.

  Om rutan Sökresultat inte innehåller filen kontrollerar du om den finns i Papperskorgen. Gör så här:
  1. Dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.
  2. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
  3. Klicka på Ordna ikoner efterVisa-menyn och sedan på Borttagningsdatum.
  4. Bläddra igenom filerna. Om du hittar dokumentet högerklickar du på det och klickar sedan på Återställ.

   Därmed återställs dokumentet på sin ursprungliga plats.

Metod 2: Söka efter säkerhetskopior för Word

Om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia har valts kan det finnas en säkerhetskopia av filen.

Obs! Så här hittar du alternativet: klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Spara. I Word 2007 väljer du Word-alternativ från Office-knappen. I Word 2010 väljer du Alternativ från Arkiv-menyn.

Så här hittar du säkerhetskopian av filen:
 1. Leta upp mappen där du senast sparade filen som saknas.
 2. Sök efter filer med filnamnstillägget .wbk.

  Om du hittar några filer med namnet "Säkerhetskopia av", följt av namnet på filen som saknas, följer du instruktionerna för din Word-version.

  Word 2010

  1. Starta Word 2010.
  2. Klicka på Arkiv-menyn och klicka på Öppna.
  3. Klicka på Alla filer i listan Filformat (alla Word-dokument).
  4. Klicka på säkerhetskopian du har hittat och sedan på Öppna.

  Word 2007

  1. Starta Word 2007.
  2. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
  3. Klicka på Alla filer i listan Filformat.
  4. Klicka på säkerhetskopian du har hittat och sedan på Öppna.

  Microsoft Word 2002 eller Microsoft Office Word 2003

  1. Starta Word.
  2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
  3. Peka på filen i rutan Filformat, klicka på Alla filer *.*, markera filen och klicka på Öppna.
  Om det inte finns någon WBK-fil i den ursprungliga mappen söker du efter WBK-filer på hela datorn så här:

  Windows Vista eller Windows 7

  1. Klicka på StartStart-knappen, skriv *.wbk i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
  2. Om säkerhetskopian finns i Fil-listan öppnar du den genom att upprepa åtgärderna i steg 2 ("Sök efter filer med filnamnstillägget .wbk.").

   Om säkerhetskopian inte finns med i Fil-listan fortsätter du till Metod 3.

  Windows XP

  1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Efter filer eller mappar.
  2. Skriv *.WBK i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
  3. Peka på pilen i rutan Sök i, och klicka sedan på Den här datorn.
  4. Klicka på Sök nu.

Metod 3: Sök efter filer för återskapning

Om du inte hittar filen med föregående metod kan du söka efter filer för återskapning. Som standard sker en sökning efter filer för återskapning varje gång Word startas, och sedan visas alla filer i åtgärdsfönstret Återskapa dokument.

Steg 1: Använd Aktivitetshanteraren

 1. Högerklicka i Aktivitetsfältet, och klicka sedan på Aktivitetshanteraren.
 2. Klicka på alla instanser av Winword.exe eller Microsoft Word på fliken Processer, och klicka sedan på Avsluta process. Upprepa detta steg tills du har avslutat alla instanser av Winword.exe och Word.
 3. Stäng dialogrutan Aktivitetshanteraren och starta Word.

  Om filen för återskapning hittas, öppnas åtgärdsfönstret Återskapa dokument till vänster på skärmen, och det saknade dokumentet betecknas som "dokumentnamn [Original]" eller som "dokumentnamn [Återställd]". Dubbelklicka i så fall på filen i fönstret Återskapa dokument, klicka på Spara somArkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en DOC-fil. Ändra manuellt tillägget till .doc, om det behövs.

Steg 2: Sök manuellt

Om återställningsfönstret inte öppnas kan du söka efter filer för återskapning manuellt. Följ anvisningarna för din Word-version.Word 2010

 1. Klicka på SenasteArkiv-menyn.
 2. Klicka på Återställ ej sparade dokument.Word 2007
 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Spara i navigeringsfönstret.
 3. Anteckna sökvägen från rutan Plats för filer för återskapning och klicka på Avbryt.
 4. Stäng Word.
 5. Öppna mappen du antecknade i steg 3.
 6. Sök efter filer som slutar med .asd.
Word 2003 och Word 2002
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Sökvägar, dubbelklicka på Filer för återskapning, anteckna sökvägen, klicka på Avbryt och klicka på Stäng.

  Obs! I dialogrutan Ändra sökväg måste du kanske klicka på nedåtpilen i listan Mappnamn för att se hela sökvägen till filerna för återskapning.
 3. Stäng Word.
 4. Leta upp platsen där filerna för återskapning finns.
 5. Sök efter filer som slutar med .asd.

Steg 3: Sök efter ASD-filer

Om du inte kan hitta någon ASD-fil på platsen som anges i listan Mappnamn kan du söka på hela enheten efter ASD-filer så här:
Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv .asd i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Om Fil-listan inte innehåller några filer för återskapning fortsätter du till Metod 4.
Windows XP
 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar.
 2. Skriv *.asd i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Peka på pilen i rutan Sök i, och klicka sedan på Den här datorn.
 4. Klicka på Sök nu.
Om du hittar några filer med ASD-tillägget följer du instruktionerna för din Word-version:
Word 2010
 1. Starta Word 2010.
 2. Klicka på Arkiv-menyn och klicka på Öppna.
 3. Klicka på Alla filer i listan Filformat (alla Word-dokument).
 4. Klicka på ASD-filen du har hittat och sedan på Öppna.
Word 2007
 1. Starta Word 2007.
 2. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Öppna.
 3. Klicka på Alla filer i listan Filformat.
 4. Klicka på ASD-filen du har hittat och sedan på Öppna.
Word 2002 och Word 2003
 1. Starta Word.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på Alla filer *.* i listan Filformat.
 4. Leta upp och markera ASD-filen.
 5. Klicka på Öppna.
 6. Starta om datorn.
 7. Starta Word.

  Om filen för återskapning hittas, öppnas åtgärdsfönstret Återskapa dokument till vänster på skärmen, och det saknade dokumentet betecknas som "dokumentnamn [Original]" eller som "dokumentnamn [Återställd]". Dubbelklicka i så fall på filen i åtgärdsfönstret Återskapa dokument, klicka på Spara somArkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en DOC-fil. Ändra manuellt tillägget till .doc, om det behövs.
Obs! Om du hittar en fil för återskapning i återskapningsrutan som inte öppnas på rätt sätt, fortsätter du till "Metod 6: Felsökning av skadade dokument" för mer information om hur du öppnar skadade filer.

Metod 4: Sök efter temporära filer

Om det inte går att hitta filen med föregående metoder försöker du återskapa temporära filer så här:

Windows Vista eller Windows 7 

 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv .tmp i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Annat i verktygsfältet Visa bara.
 3. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet fortsätter du till "Metod 6: Felsökning av skadade dokument" för mer information om hur du återställer informationen från filen.

Windows XP

 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar.
 2. Skriv *.TMP i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Peka på pilen i rutan Sök i, och klicka sedan på Den här datorn.
 4. Om sökalternativen inte syns klickar du på Sökalternativ.
 5. Markera kryssrutan Datum, klicka på de senaste n dagarna och ändra n till antalet dagar som har gått sedan du senast öppnade filen.
 6. Klicka på Sök nu.
 7. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn. Peka på Ordna ikonerVisa-menyn, och klicka sedan på efter datum.
 8. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet fortsätter du till "Metod 6: Felsökning av skadade dokument" för mer information om hur du återställer informationen från filen.

Metod 5: Sök efter "~"-filer

Vissa temporära filnamn börjar med tilde-symbolen (~). Så här hittar du dessa filer:

Windows 7

 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv ~ i rutan Påbörja sökning.
Windows Vista

 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv ~ i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Annat i verktygsfältet Visa bara.

  Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet fortsätter du till "Metod 6: Felsökning av skadade dokument" för mer information om hur du återställer informationen från filen.

Windows XP

 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar.
 2. Skriv ~*.* i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Klicka på Sök nu.
 4. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn. Peka på Ordna ikonerVisa-menyn, och klicka sedan på efter datum.
 5. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet fortsätter du till "Metod 6: Felsökning av skadade dokument" för mer information om hur du återställer informationen från filen.
Om du vill veta mer om hur temporära filer skapas och används i Word, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
211632 Så skapas temporära filer i Word (Detta kan vara på engelska)

Metod 6: Felsökning av skadade dokument

Om du vill veta mer om felsökning av skadade Word-dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
826864 Felsökning av skadade Word-dokument
918429 Felsöka skadade dokument i Word 2007 och Word 2010

Mer information

Genom funktionen Återskapa automatiskt i Word säkerhetskopieras öppna dokument när det uppstår ett fel. Vissa fel kan förhindra att en återskapningsfil skapas. Funktionen Återskapa automatiskt är inte en ersättning för att spara filer.

Microsoft tillhandahåller inga verktyg för att återskapa borttagna dokument. Det kan emellertid finnas sådana verktyg från andra företag på Internet.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Referenser
Om du vill veta mer om Återskapa automatiskt klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
212273 Därför går det inte att återskapa ett förlorat dokument (Detta kan vara på engelska)
156574 Vad är Återskapa automatiskt i Word? (Detta kan vara på engelska)
211762 Spara det aktuella arbetet automatiskt (öppet dokument) (Detta kan vara på engelska)
107686 Så skapas och återskapas filer för återskapning i Word
inf WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 word2010
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 316951 – senaste granskning 03/06/2013 13:55:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbhowto ocsso KB316951
Feedback