"Serverfel i '/' program" när du bläddrar till en ny webbplatssamling eller underwebbplats i SharePoint Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3169984
PROBLEMET
När du skapar en ny SharePoint Online-webbplatssamling eller en underwebbplats och sedan när du försöker komma åt webbplatsen visas följande felmeddelande:
Serverfel i programmet '/'.

Det går inte att hitta resursen.

Beskrivning: HTTP 404. Resursen som du letar efter (eller ett av dess beroenden) kan ha tagits bort, bytt namn eller är inte tillgänglig för tillfället. Granska följande Webbadress och se till att den är korrekt.

LÖSNING
Skapa en webbplatssamling eller underplats med hjälp av en sträng än reserverade strängar som nämns i avsnittet "Mer Information" för att lösa problemet.

Obs! Du kanske vill ta bort den oanvändbar webbplats som har skapats med den reserverade strängen. Mer information finns i Skapa eller ta bort en webbplatssamling.
MER INFORMATION
Det här problemet uppstår när en webbplatssamling eller underwebbplats skapas som använder en av följande strängar som den Webbplatsens adress värde när du skapar webbplatsen. Följande strängar är reserverade och stöds inte som en URL-sökväg för platsen:

CON PRN AUX NUL COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 LPT1 LPT2 LPT3 LPT4 LPT5 LPT6 LPT7 LPT8 LPT9


Behöver du hjälp? Gå till denOffice 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3169984 – senaste granskning 06/13/2016 20:59:00 – revision: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kberrmsg kbmt KB3169984 KbMtsv
Feedback