MS16-091: Säkerhetsuppdatering för.NET Framework: 12 juli 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3170048
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Säkerhetsproblemet kan göra att känslig information lämnas om en angripare skickar en XML-fil med skadligt innehåll till ett webbaserat program. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-091.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1

 • 3164024 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 12 juli 2016
 • 3164023 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 12 juli 2016
 • 3164025MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 i Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2 och.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 12 juli 2016

Microsoft.NET Framework 4.5.2

 • 3163291 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 12 juli 2016
 • 3163250 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 12 juli 2016
 • 3163251 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 12 juli 2016

Microsoft.NET Framework 3.5 och 3.5.1

 • 3163247 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 12 juli 2016
 • 3163246 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 12 juli 2016
 • 3163245 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 12 juli 2016

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 3163244 MS16-091: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 12 juli 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3163244-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3163251-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3164025-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3163244-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3163251-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3164025-x64.exe
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3163244):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\ KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 2:
Windows6.0-KB3163244-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3163251-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3164025-x86.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3163244-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3163251-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 4.6 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3164025-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 för Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3163244-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3163244):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnSom stöds för Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3163245-x86.msu
Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3163251-x86.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3164025-x86.exe
Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3163245-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3164025-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämpligt.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3163251_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretEn registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnMicrosoft.NET Framework 3.5.1 i alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB3163245-x 64
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3163251-x64.exe
Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3164025-x64.exe
För Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner i Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system Service Pack 1:
Windows6.1-KB3163245-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
Ej tillämplig
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3142033_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3163251_ * _ * .html
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3164025_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3164025_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretFör Microsoft.NET Framework 3.5.1-funktioner:
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.
För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3163251
"ThisVersionInstalled" = "Y"
För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3164025
"ThisVersionInstalled" = "Y"

8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3163247-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3163291-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3164024-x86.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3163247-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3163291-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3164024-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3163246-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3163250-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3164023-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3163247-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3163291-x64.msu
För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3164024-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Distribution3163291 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3164024 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
Krav på omstartSystemet startas om efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3163912-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3163912-x64.msu
För alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-KB3172985-x86.msu
För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-KB3172985-x64.msu
InstallationsväxlarMicrosoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar i Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3163912
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3172985
Verifiering av registretRegisternycklar finns inte för att validera förekomsten av dessa uppdateringar.

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Gäller för

Den här artikeln gäller följande:
 • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 4.6 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows RT 8.1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:
  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1
  • Windows 7 servicepack 1
 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012
 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3170048 – senaste granskning 07/13/2016 05:43:00 – revision: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 3.5.1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3170048 KbMtsv
Feedback