Lär dig att använda Microsoft Partner försäljning Connect

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3170447
Microsoft Partner försäljning Connect (Anslut) är ett online-program som gör att du kan samarbeta med Microsoft Sales, hantera din pipeline och affärer. Ansluta isdesigned för att stödja samarbete sälja genom att definiera och testa standarder, processer och tekniker som är avsedda att increasepartner pipeline klarhet och partner sellerproductivity


Vägledning för att hjälpa dig när du använder Anslut
Komma igång med Microsoft Partner försäljning Connect (video)

YouTube-spellista: ansluta till Microsoft-Partner försäljning
https://www.YouTube.com/PlayList?List=PLTdoyrgeRN94GiHTu8dMX2KrJAMLOHjfZ

Engelska

Franska

Tyska

Japanska

Koreanska

Portugisiska

Ryska
Kinesiska (förenklad)

Spanska

Kinesisk (traditionell)

Komma igång med Microsoft Partner försäljning Connect (Quick Reference Guide)
Microsoft-Partner försäljning ansluta för ISV (snabbguide)

Komma igång med att ansluta till Microsoft-Partner försäljning för ISV (Video)


Mer Information

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3170447 – senaste granskning 06/08/2016 21:55:00 – revision: 1.0

  • kbsurveynew helppartner kbnorightrail kbmt KB3170447 KbMtsv
Feedback