Den nya webbplatsen postlådan har en felaktig e-postadress

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3172620
PROBLEMET
Föreställ dig följande i Office 365:

 • Du har följande områden:
  Contoso.onmicrosoft.com
  Contoso.com
  AUContoso.com
  UKContoso.com
 • AUContoso.com och UKContoso.com är godkända domäner som har lagts till i konfigurationsguiden Hybrid. Contoso.com är federerade och kan inte anges som standard accepteras domänen i Office 365. Därför visar contoso.onmicrosoft.com som standarddomän.
I det här scenariot tilldelas en ny webbplats-postlåda för en felaktig e-postadress.
LÖSNING
Lös problemet genom att ändra postlådan webbplats e-postadressen. Gör så här:

 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online använder remote PowerShell.
 2. Kör följande kommando:
  Set-Mailbox -Identity MySiteMailbox1 -EmailAddresses SMTP:MySiteMailbox1@contoso.com, smtp:MySiteMailbox1@aucontoso.com -EmailAddressPolicyEnabled:$False
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3172620 – senaste granskning 08/24/2016 00:41:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3172620 KbMtsv
Feedback