Du kan inte skapa nya tabeller i ett Access web app

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3175862
Symptom
När du skapar en ny tabell och sedan försöker spara i en Microsoft Access-program visas följande felmeddelande:

Ett fel har uppstått

Det här problemet uppstår om appen finns i en lokal SharePoint-miljö. ULS-loggarna innehåller dessutom följande poster i respektive loggningsnivåer:

Undantag:

ApplicationDesignService.CreateAccessObjectImpl: Misslyckades på grund av undantag: {system.InvalidOperationException visas: den här SqlTransaction har slutförts, kan inte längre användas.

VerboseEx:
SqlCommand StackTrace hanteras:
vid Microsoft.Office.Server.Data.SqlSession.OnPreExecuteCommand (SqlCommand-kommandot)
vid Microsoft.Office.Server.Data.SqlSession.ExecuteNonQuery (SqlCommand-kommandot)
vid Microsoft.Office.Access.Services.Database.RetryableSqlCommand.ExecuteNonQuery()
vid Microsoft.Office.Access.Services.Database.SqlClientExtensions.ExecuteNonQueryLogged (SecureSqlCommand-kommandot, SqlCommandScope omfattning)
vid Microsoft.Office.Access.Services.Design.Table. <> </>c__DisplayClass4. <Create>b__1() </Create>
vid Microsoft.Office.Access.Services.SqlRetryUtil.ExecuteTransactionalSession (TransactionalSession-session, ISqlConnectionFactory sqlConnection)
vid Microsoft.Office.Access.Services.Design.Table.Create()
vid Microsoft.Office.Access.Services.DataServer.WebService.AccessServiceSoap.CreateAccessObjectImpl (String namn, sträng beskrivning, AccessObjectType objekttyp, XmlNode organ, ServiceError & createError)...


Orsak
Det här problemet beror på att användarkontot har inaktiverats för msdb systemdatabas på datorn med SQL Server som används som Access service Application Database Server (ADS).
Lösning
Lös problemet så här:
  1. Öppna SQL Server Management Studio (SSMS).
  2. Anslut till SQL Server-instansen som används som tjänsten Access Application Database Server (ADS).
  3. Skapa en ny fråga.
  4. Kopiera följande två rader med text och klistra in dem i frågan:

    ANVÄNDA msdb
    BEVILJA ANSLUTA TILL GÄST
  5. Kör frågan.
Access-program; Access Services; Access Services 2013; Skapa tabell.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3175862 – senaste granskning 07/06/2016 23:45:00 – revision: 1.0

Access 2016, Access Services in Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft Access 2013, Microsoft Access for Office 365

  • kbmt KB3175862 KbMtsv
Feedback