Hur du installerar OneDrive för Business sync client för SharePoint 2013 och senare och SharePoint Online när du använder Office 2016 program

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3175950
Introduktion
Denna artikel innehåller information om hur du installerar OneDrive för Business sync client för SharePoint 2013 och senare versioner och SharePoint Online om följande villkor är uppfyllda:

 • Du kan använda 2016 för Office-program
 • OneDrive för Business avinstallerades när du uppgraderat till Office 2016

  Obs! Mer information om problemet finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

  3098502 OneDrive för Business avinstalleras efter uppgradering till Office 2016

Den här artikeln innehåller information som gäller när du använder en OneDrive för Business sync client (Groove.exe).

Obs! Ta reda på vilken OneDrive sync-klient du använder, finns på följande Microsoft-webbplats:
PROCEDUREN
Använda en anpassad installation av Office 2016 för att extrahera OneDrive för företag.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill åtgärda själv går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Om du vill att vi ska skapa en anpassad installation av Office 2016 att extrahera OneDrive för företag, klickar du på knappen Hämta .


Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.

Kommentarer
 • Den här guiden finns bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte på datorn där problemet finns kan du spara Fix lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Så här använder du en anpassad installation av Office 2016 för att extrahera OneDrive för företag:

 1. Hämta verktyget Office 2016 distribution från följande Microsoft-webbplats och spara filen på skrivbordet:

 2. Dubbelklicka på OfficeDeploymentTool.exefrån skrivbordet, och extrahera sedan filerna till din dator. Följande filer kommer att visas på skrivbordet:

  • Setup.exe
  • Configuration.XML
 3. Skapa en fil som heter AddODB.txt. Om du vill göra det så här:

  1. Starta Anteckningar och klistra in följande text i en ny fil:

   <Configuration> <Add SourcePath="http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/" OfficeClientEdition="32" >  <Product ID="O365BusinessRetail">   <Language ID="en-us" />   <ExcludeApp ID="Access" />   <ExcludeApp ID="Excel" />   <ExcludeApp ID="Lync" />   <ExcludeApp ID="OneNote" />   <ExcludeApp ID="Outlook" />   <ExcludeApp ID="PowerPoint" />   <ExcludeApp ID="Publisher" />   <ExcludeApp ID="Word" />  </Product> </Add> <Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" /></Configuration>
   Obs! Den här filen kommer att installera 32-bitars Engelska-USA-versionen av OneDrive för företag. Om du har 64-bitars version, ändra texten i den andra raden som läser OfficeClientEdition = "32" till följande:

   OfficeClientEdition = "64"
   Om du behöver ett annat språk än engelska-USA, ändra den språk-ID = "SV-oss" text av följande:
   Språk-ID = "ll-kopia>"
   Att hitta rätt värde i denll-kopia> platshållare för att matcha ditt språk går du till följande Microsoft-webbplats:
  2. Spara filen på skrivbordet och ge den namnet AddODB.
 4. Öppna Kommandotolken som administratör. Gör så här:

  1. Klicka på Starta.
  2. Skriv i rutan Påbörja sökningcmd, och tryck sedan på Ctrl + Skift + Retur.
  3. Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas kontrollerar du att rätt åtgärd visas och klicka sedan på Fortsätt.
 5. Skriv följande kommandon vid kommandotolken, och tryck på RETUR efter typ var och en:

  cd /d %userprofile%\desktopsetup.exe /configure AddODB.txt
  Obs! Installationen sker tyst i bakgrunden och kan ta 20 minuter eller mer att slutföra, beroende på hastigheten på din Internetanslutning. Stäng inte kommandotolksfönstret under installationen.

  Obs! När installationen är klar visas en ny rad i kommandot på kommandoraden.

 6. Klicka på Starta. Skriv i rutan Påbörja sökningOneDrive för företag, och starta sedan OneDrive för företag.

  Obs! När du ställer in OneDrive för företag, syns inte sync ikon överlägg (d.v.s. gröna markeringar eller röd korsar) för filer och mappar. Du måste starta om datorn för att aktivera överlägg på ikonen synkronisera igen.

 7. Stäng kommandotolken och ta sedan bort följande filer från skrivbordet:

  • OfficeDeploymentTool.exe
  • Setup.exe
  • Configuration.XML
  • AddODB.txt

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3175950 – senaste granskning 08/05/2016 17:58:00 – revision: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business

 • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3175950 KbMtsv
Feedback