E-post inte tas emot när du använder makrot SkickaEpost i Access

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3177024
Symptom
När du skickar e-postmeddelanden i Microsoft Access med hjälp av makrot SkickaEpostmeddelandena skickas utan några fel men tas emot inte av den avsedda mottagaren.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom makrot SkickaEpostinte kan verifiera e-postadresser som ingår i fälten till, kopia och Hemlig kopia linjer. Makroåtgärden kontrollerar dessa adresser mot SharePoint-listan användare Information. Mottagare saknas dock från SharePoint-listan.
Lösning
Kontrollera att de avsedda e-postmottagare finns med i listan användare Information om du vill lösa det här problemet. Användare som har fått explicita behörigheter för SharePoint-webbplatsen finns redan. Kontrollera att de användarna som direkt har interagerat med SharePoint-webbplatsen eller Accessin order ska visas för användare som beviljats webbplatsbehörigheter via en säkerhetsgrupp.
Mer Information
Du kan kontrollera om användare som visas i listan över användare Information genom att lägga till "_catalogs/users/detail.aspx" till URL för SharePoint-webbplatssamlingen där din Accessapplication finns. Använd till exempel följande URL:

https://<tenant>.sharepoint.com/_catalogs/users/detail.aspx</tenant>
Referenser
Mer information om makrot SendEmail finns i följande artikel i Office:

Web app Access Services skicka e-post inga data överensstämmer info lista fel vid matchning av användaren

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3177024 – senaste granskning 08/05/2016 11:14:00 – revision: 1.0

Microsoft Access 2013, Access 2016, Microsoft Access for Office 365

  • kbmt KB3177024 KbMtsv
Feedback