MS16-099: Säkerhetsuppdatering för Microsoft Office: 9 augusti 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3177451
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft Office. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS16-099.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Dessa artiklar kan innehålla information om kända problem.

Icke-relaterade korrigeringar och förbättringar som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Lägga till händelser för OST är skadad.
 • Översätter vissa termer på flera språk och kontrollera att innebörden är korrekta.
 • Uppdatera kravet att den aktuella versionen för Web-tillägg i Outlook 2016.
 • Innehåller korrigeringar för följande icke-säkerhetsinnehåll:

  • Bifogade filer ordnas om, ta bort, dupliceras eller skadad.
  • När du försöker hämta bifogade filer i ett IRM skyddat e-postmeddelande offline i Outlook 2013 visas följande felmeddelande:
   Tyvärr, något gick fel öppna Information Rights Management-skyddat innehåll. Det går inte att nå nätverksplatsen.
   Det här problemet uppstår efter installation Den 13 oktober 2015, uppdatering för Office 2013 (KB3054941).
  • Administratör kan använda grupprincip för att blockera kör makron i de filer som hämtas från Internet i 2013 för Office-program. Den här funktionen är samma som i Office 2016-program. Se följande artiklar för mer information:
  • När du försöker skriva ut ett dokument i kuvertstorleken och liggande orientering i Word 2013 utskrift är blockerad och dokumentet anges som storleken på brevet i spooler-fil.
  • Verktygsfältet Spåra ändringar visas inte på rätt plats i Word 2013.
  • Anta att du förhandsgranskar ett Word-dokument i förhandsgranskningsfönstret i Utforskaren i Windows. När du skriver ut ett dokument som innehåller kommentarer i Word 2013 under den här tiden skrivs kommentarerna inte ut.
  • Det tar lång tid att köra ett makro för att genomföra vissa ändringar i Word 2013.
  • Anta att du har formaterat text som höger till vänster i Word 2010 med hjälp av det inbyggda makrot RtlRun och den här texten innehåller text med latinska bokstäver. När du öppnar dokumentet i Word 2013 visas texten med bokstäverna i omvänd ordning. Till exempel "txeT" i stället för "Text".
  • Mottagare av e-post skickas programmässigt i Outlook 2013 läggs inte till användare smeknamnscachen. Därför, när du försöker manuellt skicka en annan e-postmeddelande till samma mottagare, väl alla förslag för dessa mottagarnas namn. Den här uppdateringen kan du aktivera möjligheten för mottagare som ska läggas till smeknamnscachen när e-postmeddelandet skickas programmässigt. Se KB3115397 för mer information.
  • När du skapar ett e-postmeddelande med Outlook-mall (.oft) i online-läge i Outlook 2013 tyska franska utökade tecken visas inte på rätt sätt och visas förvrängda tecken.
  • När du klistrar in en mailto-länk som har en hyperlänk till en inbäddad i ett e-postmeddelande i Outlook 2013 inte hyperlänken klickbara.
  • När du dra-och-släpp en mapp (C) mellan två andra mappar (A, B) som undermappar i mappen C ska kapslas till A-mappen som en undermapp i stället för som ska infogas mellan A och B på deras samma nivå.
  • När du markerar en uppgift som slutförd i Outlook 2013, visas följande felmeddelande:
   Vi behöver veta vem du vill skicka det till. Kontrollera att du skriver minst ett namn.
   Det här problemet uppstår efter installation Den 8 december 2015 uppdatering för Outlook 2013 (KB3114349).
  • Om Outlook 2013 kraschar när du skickar ett e-postmeddelande när e-postmeddelandet finns kvar i mappen Utkorgen, meddelandet försvinner och kan inte hittas.
  • Efterföljande försök kan orsaka följande meddelande visas felaktigt efter misslyckade en första inloggningen:
   Microsoft Exchange-administratören har gjort en ändring som kräver att du avsluta och starta om Outlook.

  • Anta att du lägger till ett andra Exchange-konto i en befintlig profil i Outlook 2013 medan den körs och väljer du en annan synkronisering skjutreglaget inställningen. När du startar om Outlook 2013 har synkronisering skjutreglaget inställningen för det nya kontot återställts till standard.
  • Mappar kan försvinna från favoritlistan i Outlook 2013. Det här problemet uppstår om du implementerar principen DisableCrossAccountCopy .
  • När MAPI via HTTP-transport protocol är inaktiverad för vissa Exchange-topologier kan vissa onlinearkiv postlåda inte öppnas längre i Outlook 2013.
  • Du kan inte skapa en profil för Outlook 2013 via Kontrollpanelen i en ADAL-autentisering aktiverad miljö.
  • När du har aktiverat den Jag för närvarande en presentation alternativet i det Presentationsinställningar dialogrutan Outlook 2013 kommer inte att kunna autentisera och att ange en Behöver lösenord tillstånd.
  • Du kan inte öppna e-post på Kontrollpanelen om du har installerat Outlook 2013 Klicka-och-kör.
  • Anta att du har ett projekt .mpp-fil som lagras i ett SharePoint-dokumentbibliotek. När du klickar på namnet på projektet öppnas men du ser inte en banderoll som ger dig möjlighet att redigera eller checka ut projektet. I stället kan hålla en projektet i skrivskyddat läge och du kan inte spara eller checka in ändringarna.
  • När du försöker svara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande som innehåller en länkad bild, Outlook 2016 fryser innan visas bilden.
  • Onödig nätverkstrafik inträffar under automatisk upptäckt i Outlook 2016.
  • När du markerar en uppgift som slutförd i Outlook 2016, visas följande felmeddelande:
   Vi behöver veta vem du vill skicka det till. Kontrollera att du skriver minst ett namn.

  • Om du använder en PRF-fil för att ange en IMAP-profil i Outlook 2016, visas inte dialogrutan autentisering. Därför går inte att synkronisera e-postmeddelanden och du kan inte skicka e-postmeddelanden.
  • När du klistrar in en mailto-länk som har en hyperlänk till en inbäddad i ett e-postmeddelande i Outlook 2016 hyperlänken inte klickbar.
  • När du skapar ett e-postmeddelande med Outlook-mall (.oft) i online-läge i Outlook 2016 tyska franska utökade tecken visas inte på rätt sätt och visas förvrängda tecken.
  • När du skickar digitalt signerade e-postmeddelanden i en 64-bitars version av Outlook 2016, visas följande felmeddelande:
   En begärd åtgärd misslyckades på grund av ett ospecificerat fel.

  • Du kan inte använda Outlook 2016 för att ansluta online arkivera och delad postlåda på olika platser i Exchange Server 2010.
  • Även om cachelagrat läge grupprincip grupprincipobjektet (GPO) tvingar cacheläge för ett konto, visas cachelagrade kontot fortfarande en plats för data online.
  • Anta att du lägger till ett andra Exchange-konto i en befintlig profil i Outlook 2016 medan den körs och väljer du en annan synkronisering skjutreglaget inställningen. När du startar om Outlook 2016 har synkronisering skjutreglaget inställningen för det nya kontot återställts till standard.
  • Om Outlook 2016 kraschar när du skickar ett e-postmeddelande när e-postmeddelandet finns kvar i mappen Utkorgen, e-postmeddelandet försvinner och kan inte hittas.
  • När du har aktiverat den Jag för närvarande en presentation alternativet i det Presentationsinställningar dialogrutan Outlook 2016 kommer inte att kunna autentisera och att ange en Behöver lösenord tillstånd.
  • Om du öppnar två dokument som innehåller makrot samma namn men olika VBProject namn i Word 2016 på MacroButton fältet slutar att fungera.
  • När du konverterar ett dokument med grundläggande rad former som har olika linjebredd i en PDF- eller XPS-fil i Word 2016 visas grundläggande rad former som har samma bredd.
  • När du försöker svara eller vidarebefordra ett e-postmeddelande som innehåller en länkad bild, Outlook 2016 fryser innan visas bilden.
  • Det tar lång tid att köra ett makro för att genomföra vissa ändringar i Word 2016.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor) och andra program

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
convloc2007-kb3114442-fullfile-x86-glb.exe
mso2007-kb3114893-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3115465-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft OneNote 2007 Service Pack 3:
onenote2007-kb3114456-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word Viewer:
Office-kb3115479-fullfile-enu.exe
Office-kb3115480-fullfile-enu.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd den Lägga till eller ta bort program objekt i Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114442
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114893
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115465
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114456
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115479
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115480
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2010 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
convloc2010-kb3114400-fullfile-x86-glb.exe
mso2010-kb3114869-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3115468-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
convloc2010-kb3114400-fullfile-x64-glb.exe
mso2010-kb3114869-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb3115468-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
onenoteloc2010-kb3114885-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft OneNote 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner):
onenoteloc2010-kb3114885-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32-bitarsversioner):
word2010-kb3115471-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (64-bitarsversioner)
word2010-kb3115471-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd den Lägga till eller ta bort program objekt i Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114400
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114869
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115468
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3114885
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115471
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner)
conv2013-kb3114340-fullfile-x86-glb.exe
mso2013-kb3115427-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
conv2013-kb3114340-fullfile-x64-glb.exe
mso2013-kb3115427-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft OneNote 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner)
onenote2013-kb3115256-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft OneNote 2013Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
onenote2013-kb3115256-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32-bitarsversioner):
word2013-kb3115449-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (64-bitarsversioner)
word2013-kb3115449-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd den Lägga till eller ta bort program objekt i Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114340
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115427
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115256
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115449
Verifiering av registretEj tillämplig

Microsoft Office 2013 RT (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Distribution3114340, 3115427, 3115256 och 3115449 uppdateringar för Microsoft Office 2013 RT och dess komponenter finns tillgängliga via Windows Update.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetoch klicka sedan på Windows Update. Under Se även, klicka på Installerade uppdateringar, och välj sedan i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3114340
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115427
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115256
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115449

Microsoft Office 2016 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2016 (32-bitarsversion)
mso2016-kb3115415-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Office 2016 (64-bitarsversion)
mso2016-kb3115415-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft OneNote 2016 (32-bitarsversioner)
onenote2016-kb3115419-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft OneNote 2016 (64-bitarsversioner)
onenote2016-kb3115419-fullfile-x64-glb.exe
För Microsoft Word 2016 (32-bitarsversionen):
word2016-kb3115439-fullfile-x86-glb.exe
För Microsoft Word 2016 (64-bitarsversionen):
word2016-kb3115439-fullfile-x64-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte en omstart. Om filerna som krävs används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd den Lägga till eller ta bort programobjekt i Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3115415
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115419
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3115439
Verifiering av registretEj tillämplig

Office för Mac 2011

Förutsättningar

 • Mac OS X version 10.5.8 eller senare version på en Intel-processor
 • Mac OS X användarkonton måste ha administratörsbehörighet för att installera den här säkerhetsuppdateringen
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office för Mac 2011 14.6.7 uppdateringen från den Microsoft Download Center.

 1. Exitany program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program, eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office för Mac 2011 14.6.7. Uppdatera volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Om du vill starta uppdateringsprocessen, i Microsoft Office för Mac 2011 14.6.7 uppdateringen volym fönster dubbelklickar du på Microsoft Office för Mac 2011 uppdatera programmet och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Om du vill kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office för Mac 2011 14.6.7 uppdatering volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2011) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPoint eller Outlookoch starta sedan programmet.
 3. På den Programmet -menyn klickar du på Om programnamn (där Om programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera bakåtkompileringenn är 14.6.7, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Ytterligare Information

Om du har tekniska frågor eller problem, hämta eller installera den här uppdateringen finns i Microsoft för Support för Mac Mer information om de supportalternativ som är tillgängliga för dig.

Office 2016 för Mac

Förutsättningar

 • Mac OS X Yosemite 10.10 eller senare version på en Intel-processor
 • En giltig Microsoft Office 365-prenumeration
Installera uppdateringen

Hämta och installera lämplig språkversion av Microsoft Office 2016 för Mac 15.25.0 uppdateringen frånKB3179163.

 1. Exitany program som körs, inklusive program för virusskydd och alla Microsoft Office-program, eftersom de kan störa installationen.
 2. Öppna Microsoft Office 2016 för Mac 15.25.0 uppdateringen volym på skrivbordet. Det här steget kanske har utförts för dig.
 3. Om du vill starta uppdateringsprocessen, i Microsoft Office 2016 för Mac 15.25.0 uppdatera volym fönster dubbelklickar du på Microsoft Office 2016 för Mac-program för 15.25.0update och följ sedan instruktionerna på skärmen.
 4. När installationen har slutförts utan problem kan du ta bort installationsprogrammet för uppdateringen från hårddisken. Om du vill kontrollera att installationen har slutförts, finns i Verifiera uppdateringsinstallationen. Om du vill ta bort installationsprogrammet för uppdateringen drar du först Microsoft Office 2016 för Mac 15.25.0 uppdateringen volym till Papperskorgen och dra sedan filen som du hämtade till Papperskorgen.
Verifiera uppdateringsinstallationen

Så här kontrollerar du att en säkerhetsuppdatering är installerad på datorn:

 1. Navigera till Mappen Application (Microsoft Office 2016) i Finder.
 2. Välj Word, Excel, PowerPoint eller Outlookoch starta programmet.
 3. På den Programmet -menyn klickar du på Om programnamn (där Om programnamn är Word, Excel, PowerPoint eller Outlook).
Om den senaste installerade uppdatera bakåtkompileringenn är 15.25.0, uppdateringen har installerats.

Krav på omstart

Den här uppdateringen behöver du inte starta om datorn.

Ta bort uppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen kan inte avinstalleras.

Så här får du hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3177451 – senaste granskning 08/23/2016 16:08:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Word 2013, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Word Viewer, Office 2016 för Mac, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3177451 KbMtsv
Feedback