"Vi sätter igång" skärmen försvinner vid den första starten av PowerPoint

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3178038
Symptom
Första gången du kör en förinstallerad version av PowerPoint 2016 visas en skärm med rubriken "sätt igång" och "Försök", "Köp" och "Aktivera".

Skärmen kan försvinna innan du väljer något av alternativen.
Lösning
Öppna ett annat Office-program (till exempel Word eller Excel) och välj ett av alternativen på skärmen "Sätt igång".
Power Point-Office

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3178038 – senaste granskning 07/09/2016 03:15:00 – revision: 1.0

PowerPoint 2016

  • kbmt KB3178038 KbMtsv
Feedback