Uppgradering till Windows 10: Information om meddelanden från tidigare versioner av Skaffa Windows 10-appen

Erbjudandet om kostnadsfri Windows 10-uppgradering upphörde 29 juli 2016. Windows 10 kommer att fortsätta vara tillgängligt för köp, antingen på en enhet eller som en fullständig version av programvaran. En rabatterad "uppgraderingsversion" av Windows 10 kommer inte att vara till försäljning. Klicka här för mer information om uppgradering till Windows 10.

Denna påminnelse om denna artikel ger historisk information om aviseringar från appen Get Windows 10 (GWX) innan erbjudandet om gratis uppgradering till Windows 10 gick ut.

Sammanfattning
Om du har Windows 7 SP1 eller 8.1 ska du uppgradera innan erbjudandet om den kostnadsfria uppgraderingen går ut den 29 juli 2016. Nu när tiden snart gått ut för erbjudandet om kostnadsfri uppgradering till Windows 10, är det möjligt att du får ett meddelande från Skaffa Windows 10-appen för att se till att du är medveten om att erbjudandet håller på att gå ut och vad du kan göra för att uppgradera. Om du har en äldre version av Skaffa Windows 10-appen installerad, kan ett av följande meddelanden visas, beroende på vilken version av appen som är installerad på datorn.

Om du inte redan har schemalagt din uppgradering, är det möjligt att du får ett meddelande från Skaffa Windows 10-appen som säger, ”Missa inte det här. Det kostnadsfria uppgraderingserbjudandet går ut 29 juli.”[Image #1 Placeholder -
  • Välj Uppgradera nu för att starta uppgraderingen till Windows 10.
  • Välj Välj en tid för att schemalägga när du vill att uppgraderingen ska ske. Obs! Det är möjligt att det här alternativet inte finns kvar allteftersom slutdagarna för erbjudandet närmar sig.
  • Välj Tacka nej till det kostnadsfria erbjudandet för att fortsätta med din nuvarande version av Windows. När du väl bekräftat att du tackar nej till det kostnadsfria erbjudandet, kommer din enhet inte längre att få meddelanden om det kostnadsfria uppgraderingserbjudandet för Windows 10 som går ut den 29 juli.
Obs! Om du klickar på det röda krysset så kommer skärmen att stängas och du behöver inte göra något mer. Meddelandet är gjort att visas med några dagars mellanrum tills att du väljer ett av de tre alternativen som ges ovan.

Vissa kunder kan istället få ett meddelande som visar att datorn redan har schemalagt uppgraderingen till Windows 10:

[Placeholder: Opt-out Image #1]

Det här meddelandet innebär att din uppgradering till Windows 10 kommer att ske vid den tid som anges, om du inte väljer antingen Uppgradera nu eller “Klicka här för att ändra den schemalagda uppgraderingen eller avbryta den”. Om du klickar på OK eller på det röda krysset, så är du redo för uppgraderingen och behöver inte göra något mer.

När du stänger det här popup-fönstret uppgraderar datorn vid den schemalagda tidpunkten. Efter feedback från kunder ges nu en bekräftelse av tidpunkten för den schemalagda uppgraderingen i senare versioner av Skaffa Windows 10 (GWX)-appen. Du får dessutom ytterligare en möjlighet att avbryta eller ändra schemaläggningen för uppgraderingen. Skärmen du ser kan ändras något baserat på ny feedback.

[Placeholder: Opt-out Image #2]


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 3179888 – senaste granskning 08/02/2016 00:39:00 – revision: 2.0

Windows 10

  • kbnoindex KB3179888
Feedback