Användarkonton tilldelas automatiskt lösenord efter uppgradering till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Vid uppgradering eller installation av Microsoft Windows XP tilldelas användarkonton utan lösenord automatiskt lösenord. På grund av detta går det inte att logga in på datorn.
Orsak
Problemet uppstår om installationsprogrammet för Windows XP inte slutförs på rätt sätt. Användarkonton tilldelas automatiskt tillfälliga lösenord under uppgraderingsprocessen, och dessa lösenord tas automatiskt bort när installationen har slutförts. De tillfälliga lösenorden skrivs i filen Setupact.log, som finns i samma mapp som Windows.
Lösning
Lös problemet genom att hämta lösenordet från filen Setupact.log, och logga sedan in på datorn med det. Du måste leta reda på nedanstående rad i filen Setupact.log. Här är Användarnamn namnet på användarkontot och xxxxxxxxxxxxx lösenordet för kontot:
Random password for Användarnamn isxxxxxxxxxxxxx
Använd någon av nedanstående metoder för att hitta raden.

Windows XP är installerat på en FAT32-partition

Så här hämtar du lösenordet från filen Setupact.log om Windows XP är installerat på en FAT32-partition:
 1. Sätt in en startdiskett för Microsoft Windows Millennium Edition (ME) eller Microsoft Windows 98 i diskettenheten, och starta sedan om datorn.

  Obs! Om du inte har någon startdiskett för Windows ME eller Windows 98 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  186300Skapa en startdiskett för Windows 98 i MS-DOS
  267287 Skapa en startdiskett i Windows ME
 2. Skriv följande rad vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR. Här är enhet den enhet där Windows är installerat.
  edit enhet:\windows\setupact.log
 3. Leta upp följande rad, där Användarnamn är namnet på användarkontot och xxxxxxxxxxxxx är lösenordet för kontot:
  Random password for Användarnamn isxxxxxxxxxxxxx
 4. Anteckna lösenordet exakt som det anges i filen Setupact.log och avsluta textredigeraren.
 5. Starta om datorn och logga sedan in på den med det lösenord du har hämtat.

  När du har loggat in på datorn ändrar du lösenordet för användarkontot i Användarkonton på Kontrollpanelen.

Windows XP är installerat på en NTFS-partition

Så här hämtar du lösenordet från filen Setupact.log om Windows XP är installerat på en NTFS-partition:
 1. Konfigurera datorn för start från CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten. Mer information om hur du gör detta finns i dokumentationen till datorn eller kan fås från datortillverkaren.
 2. Sätt in CD:n för Windows XP i datorns CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet och starta om datorn.
 3. När meddelandet Tryck på en valfri tangent för start från CD visas på skärmen trycker du på en tangent.
 4. När skärmen Välkommen till installationsprogrammet visas startar du Återställningskonsolen genom att trycka på R.
 5. Välj önskad installation i Återställningskonsolen.
 6. Ange administratörslösenordet. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.
 7. Skriv följande rad vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR:
  type setupact.log
 8. Leta reda på följande rad, där Användarnamn är namnet på användarkontot och xxxxxxxxxxxxx är lösenordet för kontot:
  Random password for Användarnamn isxxxxxxxxxxxxx
 9. Anteckna lösenordet exakt som det anges i filen Setupact.log.
 10. Skriv exit vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR så att Återställningskonsolen avslutas och datorn startas om.
 11. Logga in på datorn med lösenordet som du har hämtat.

  När du är inloggad ändrar du lösenordet för användarkontot i Användarkonton på Kontrollpanelen.
Mer Information
Om du vill veta mer om Återställningskonsolen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP
307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 318026 – senaste granskning 12/07/2015 08:59:24 – revision: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB318026
Feedback