Du kan inte komma åt delade filer och mappar eller bläddra bland datorer i arbetsgruppen med Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 318030
Kontrollera att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3) om du vill fortsätta ta emot säkerhetsuppdateringar för Windows XP.Mer information finns på den här Microsoft-webbsida: Stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows
Symptom
På Windows XP-baserade datorer som är konfigurerade som medlemmar av en arbetsgrupp i en peer-to-peer-nätverksmiljö, kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Du kan inte komma åt delade mappar eller filer.
 • Du kan hitta andra datorer i arbetsgruppen.
 • Du får följande felmeddelande visas vid dubbelklickning på arbetsgruppen i Mina nätverksplatser:
  Arbetsgruppens namn är inte tillgänglig. Du har inte behörighet att använda den här resursen.
Obs! I ett peer-to-peer-nätverk, varje dator är lika och kan initiera kommunikation. På detta sätt den skiljer sig från ett klient/servernätverk.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om samtliga följande villkor är uppfyllda:
 • NetBIOS över TCP/IP aktiveras inte (aktiverat) på en eller flera datorer i arbetsgruppen.
 • Tjänsten Computer Browser har inte startats eller har inaktiverats på en eller flera datorer i arbetsgruppen.
Problemet kan också uppstå om File and Printer Sharing for Microsoft Networks inte är installerat eller blockeras av Windows-brandväggen.
Lösning
Om du vill att vi ska aktivera NetBIOS över TCP/IP och starta tjänsten Computer Browser du gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill lösa problemet själv går du till "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt migOm du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på åtgärdaknappen eller länken. Klicka på Köri den <b00> </b00>Filhämtningdialogrutan rutan och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Du måste ha Windows XP Service Pack 3 installerat för att kunna köra korrigeringen den lösningen.
 • Du måste ha en nätverksanslutning aktiveras för att köra korrigeringsfilen den lösningen.
 • Den här guiden kan vara på engelska. Men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till den "Löstes problemet?"avsnittet.Jag löser det själv

Metod 1: Aktivera NetBIOS över TCP/IP och starta tjänsten Computer Browser

Lös problemet genom att se till att NetBIOS över TCP/IP är aktiverat och att tjänsten Computer Browser körs på alla datorer i arbetsgruppen. Gör så här:

Steg 1: Aktivera NetBIOS över TCP/IP

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på Nätverks- och Internet-anslutningar.
 2. Klicka på Nätverksanslutningar.
 3. Högerklicka på Lokalt nätverkoch klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på Internet Protocol (TCP/IP)och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Allmänt och klicka sedan på Avancerat.
 6. Klicka på fliken WINS .
 7. Klicka på Aktivera NetBIOS över TCP/IPunder NetBIOS-inställningoch klicka sedan på OK två gånger.
 8. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Egenskaper för lokalt nätverk .
 9. Stäng fönstret Nätverksanslutningar.

Steg 2: Starta tjänsten Computer Browser

 1. Klicka på Start, högerklicka på Datornoch klicka sedan på Hantera.
 2. Dubbelklicka på tjänster och program.
 3. Dubbelklicka på tjänster.
 4. Högerklicka på Computer Browsertill höger och klicka sedan på Starta.
 5. Stäng fönstret Datorhantering.

Metod 2: Installera fil- och skrivardelning och kontrollera att den inte blockeras av Windows-brandväggen

Steg 1: Installera fil- och skrivardelning för Microsoft-nätverk

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv ncpa.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Högerklicka på Lokalt nätverkoch klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och klicka sedan på Installera.
 4. Klicka på tjänstenoch klicka sedan på Lägg till.
 5. I listan Nätverkstjänster Klicka på fil- och skrivardelning för Microsoft-nätverk.
 6. Klicka på Stäng.

Steg 2: Kontrollera att fil- och skrivardelning inte blockeras av Windows-brandväggen

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Firewall.cpl, och klicka sedan på OK.
 2. Kontrollera att kryssrutan Tillåt inte undantag inte är markerad på fliken Allmänt .
 3. Klicka på fliken undantag .
 4. Markera kryssrutan fil- och skrivardelning på fliken undantag och klicka sedan på OK.

Löstes problemet?

 • Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på den "Lös det åt mig"bloggen eller skicka oss ett e-post.
Mer Information
Tjänsten Computer Browser upprätthåller en uppdaterad lista över datorer i nätverket och den skickar denna lista till datorer som utsetts till webbläsare. Om den här tjänsten stoppas kommer är listan varken uppdateras eller underhållas. Om den här tjänsten inaktiveras startar inte några tjänster som är beroende av den.

Mer information om guiden Konfigurera nätverk i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308522 Beskrivning av guiden Konfigurera nätverk i Windows XP
Mer information om hur du ansluter till nätverksresurser i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
311079 Ansluta till nätverksresurser i Windows XP utan att mappa en enhet eller port
Mer information om fildelning i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304040 Konfigurera fildelning i Windows XP
Mer information om hur du ställer in arbetsgrupper i Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
813936 Hur du ställer in ett litet nätverk med Windows XP Home Edition (del 1)
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 318030 – senaste granskning 06/19/2014 14:32:00 – revision: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbresolve kbacwsurvey kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB318030 KbMtsv
Feedback