MS16-104: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 13 September 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3183038
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser flera rapporterade säkerhetsproblem i Internet Explorer. Dessa säkerhetsproblem kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare visar en särskilt utformad webbsida i Internet Explorer. Mer information om problemen finns Microsoft Security Bulletin MS16-104.
Hämta och installera uppdateringen

Metod 1: Microsoft Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Mer information om hur du automatiskt hämta säkerhetsuppdateringar finns i avsnittet "Aktivera automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen" den här artikeln säkerhet & Security Center.

Obs! Windows RT och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Microsoft Update endast för.

Metod 2: Microsoft Update-katalogen

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen, gå till den Microsoft Update-katalogen webbplats.

Metod 3: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Se Microsoft Security Bulletin MS16-104 att hitta länkar för hämtning för uppdateringen.
Mer Information
Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen:
 • 3185319 MS16-104: Säkerhetsuppdatering för Internet Explorer: 13 September 2016
  Kända problem i security update 3185319
  • När du öppnar en. URL: EN genväg i Windows Explorer (till exempel från mappen Favoriter), felmeddelandet "Filen Filhämtning – säkerhetsvarning" visas. Lös problemet genom att installera uppdateringen 3199375.
  • Microsoft är medvetet om begränsade problem som en ActiveX-installation misslyckas när du använder ActiveX Installer Service (AXEL) med Internet Explorer 10 eller 11 i Internet Explorer. Lös problemet genom att installera uppdateringen 3192665.
 • 3188724 MS16-116: Säkerhetsuppdatering i OLE-Automation för VBScript skriptmotor: 13 September 2016
 • 3184122 MS16-116: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för OLE Automation för VBScript-skript motor: 13 September 2016
Dessutom finns i följande artiklar för information om Windows 10, Windows 10 Version 1511 och Windows 10 Version 1607 kumulativa uppdateringar:
 • 3185611 Kumulativ uppdatering för Windows 10: 13 September 2016
 • 3185614 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1511: 13 September 2016
 • 3189866 Kumulativ uppdatering för Windows 10 Version 1607: 13 September 2016

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x86.msu
För Internet Explorer 9 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här uppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA öppnar du Kontrollpanelen och klicka sedan på Säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringar, och väljer från listan med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör Internet Explorer 9 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x86.msu
För Internet Explorer 9 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
IE9-Windows6.0-KB3185319-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen, och klicka sedan på Säkerhet. Under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 11 för Windows 7 för 32-bitarsdatorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x86.msu
För Internet Explorer 11 för Windows 7 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder den Eller avinstallera Konfigurera växeln eller klicka Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och klicka sedan på Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 11 för Windows Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB3185319-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder den Eller avinstallera Konfigurera växeln eller klicka Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och klicka sedan på Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 11 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3185319-x86.msu
För Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3185319-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder den Eller avinstallera Konfigurera växeln eller klicka Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, och klicka sedan på Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3185319-x86.msu
För Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3185319-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder den Eller avinstallera Konfigurera växeln eller klicka Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, och klicka sedan på Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185319
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDen här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, och klicka sedan på Se även, klicka på Installerat uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationEj tillämplig

Windows 10 (alla utgåvor)

Referensregister
Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3185611-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3185611-x64.msu

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 Version 1511 som stöds:
Windows10.0-Kb3185614-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1511:
Windows10.0-Kb3185614-x64.msu

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 Version 1607 som stöds:
Windows10.0-KB3189866-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10 Version 1607:
Windows10.0-KB3189866-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartEn omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder den Eller avinstallera Konfigurera växeln eller klicka Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Update, under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3185611
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3185614
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3189866
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Så här får du hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3183038 – senaste granskning 12/05/2016 05:47:00 – revision: 7.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3183038 KbMtsv
Feedback