Information om SharePoint Online gäst plattform migration beteende

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3185002
Introduktion
SharePoint Online migrering till en ny gäst-plattform som ger stöd för mer kraftfulla gäst-scenarier. Den här artikeln innehåller information för administratörer om SharePoint Online gäst plattform migration beteende.
MER INFORMATION
Effekter av migreringen är osynliga för icke-administratörer. Administratörer hända oväntade händelser som visas i alla befintliga gästkonton som nyligen lagts till i granskningsrapporter. Detta omfattar även de konton som har haft några inbjudningar i en lång tid (kanske år).

Fundera på följande exempel för innehavaradministration för Contoso:

Medlem i Contoso-innehavare (contoso.onmicrosoft.com) utfärdat en inbjudan till en gästanvändare från Fabrikam: Dave@Fabrikam.com. Observera att inbjudan accepterades år 2014.

AcceptedAs (1): dave@fabrikam.com
AcceptedOn (1): 2014-12-15T17:30:40Z
CreatedOn (1): 2014-12-15T17:30:40Z
CreationType (1): Inbjudan [1]
UserState (1): Accepterat [2]
UserType (1): Gäst [1]

Anta att SharePoint gäst migreringsprocessen för contoso.onmicrosoft.com inträffade på 25 juli 2016. En administratör kanske märker att dave@fabrikam.com skapades som gäst på detta datum, nästan ett och ett halvt år efter senaste inbjudan accepterades av dave@fabrikam.com. Posten visas på följande sätt:
dave_fabrikam.com#ext#@contoso.onmicrosoft.com (0123456789ABCDEF)
Detta är avsiktligt. Itis inte resultatet av ett systemfel eller en obehörig aktivitet.

Behöver du hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3185002 – senaste granskning 08/18/2016 10:46:00 – revision: 2.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3185002 KbMtsv
Feedback