Så här byter du från uppskjuten kanal till aktuell kanal för programsviten Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3185078
Sammanfattning
Tänk på följande:
 • Du installerat har Office 365 och du är på uppskjuten kanalen.
 • Microsoft har publicerat en korrigeringsfil och du vill flytta till den aktuella kanalen för att ta emot den.
 • Microsoft har publicerat en ny funktion och du vill flytta till den aktuella kanalen för att ta emot den.
I det här scenariot har att växla från uppskjuten kanalen till den aktuella kanalen. Om du vill att vi ska göra detta åt dig, finns i "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill hantera det själv, finns i "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på knappen Hämta . Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigering.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Gör så här:
 1. Starta Anteckningar.
 2. Klistra in följande skript i anteckningar och sparas med filnamnstillägget .bat:
  setlocalreg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration\ /v CDNBaseUrlif %errorlevel%==0 (goto SwitchChannel) else (goto End):SwitchChannelreg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration /v CDNBaseUrl /t REG_SZ /d "http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60" /freg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration /v UpdateUrl /freg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration /v UpdateToVersion /freg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Updates /v UpdateToVersion /freg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\Common\OfficeUpdate\ /f"%CommonProgramFiles%\microsoft shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe" /update user:EndEndlocal
 3. Kör skriptet på datorn.
Mer Information
Som standard ställs Office 365 ProPlus-installationen Uppdatera kanal Uppskjutenkanalen. Mer information om olika kanaler i programsviten Office 365 finns Översikt över uppdatering kanaler för Office 365 ProPlus.

Obs! Det här exempelskriptet tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti eller support från Microsoft. Det är en demonstration och används endast i informationssyfte. Skriptet har inte noggrant har testat i alla miljöer och saknar felhantering. Du måste göra det "produktion redo" om du använder det i alla lösningar för utveckling.

O365 Uppskjuten Channel-Switch på aktuell kanalVarning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3185078 – senaste granskning 09/28/2016 09:54:00 – revision: 4.0

Microsoft Office 365 ProPlus

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmt KB3185078 KbMtsv
Feedback