Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att komma åt bifogade filer

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När ett e-postmeddelande öppnas i Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) eller Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a) visas följande meddelande:
Följande bifogade filer kan vara osäkra, och åtkomsten till dessa har blockerats: [...]
Obs! I både Outlook 2000 SR-1 och Outlook 2000 SR-1a ingår en ny säkerhetsfunktion för blockering av bifogade filer som kan vara osäkra. Denna säkerhetsfunktion ger ytterligare skydd mot skadliga e-postmeddelanden.
Orsak
Problemet beror på att meddelandet innehåller en filtyp som blockeras i Outlook 2000 SR-1 eller Outlook 2000 SR-1a.
Lösning
Även om det inte går att komma åt den bifogade filen i Outlook 2000 SR-1 eller Outlook 2000 SR-1a finns den kvar i meddelandet. Använd någon av följande metoder för att komma åt den bifogade filen:
 • Be avsändaren att lägga upp eller spara den bifogade filen på en filresurs och skicka en länk till dig.

  eller
 • Be avsändaren att använda ett verktyg för filkomprimering som ändrar filnamnstillägget. I följande artikel i Microsoft Knowledge Base finns en lista över komprimeringsprogram från andra tillverkare:
  291637Bifogade filer komprimeras inte i Outlook


  eller
 • Be avsändaren ändra namn på filnamnstillägget och sedan skicka tillbaka den bifogade filen till dig. När du har fått den bifogade filen med det nya namnet, kan du återge filen det ursprungliga tillägget.
Om föregående metoder inte svarar mot dina behov kan du använda någon av följande metoder:
 • Om du befinner dig i en Microsoft Exchange Server-miljö, och administratören har konfigurerat säkerhetsinställningarna för Outlook, kan du be administratören att ändra säkerhetsinställningen för din brevlåda.
Om föregående metoder inte uppfyller dina krav kan du kanske lösa problemet genom att ändra registret efter installation av korrigeringsfilen från Microsoft (se "Anpassa säkerhetsfunktioner för bifogade filer" i den här artikeln).

Obs! För att den här metoden ska kunna användas måste ett av följande villkor vara uppfyllt:
 • Outlook körs utanför en Exchange Server-miljö.

  eller
 • I en Exchange Server-miljö har administratören konfigurerat säkerhetsinställningarna för Outlook så att det inte är möjligt att ändra säkerhetsfunktionerna för bifogade filer.

Anpassa säkerhetsfunktioner för bifogade filer

Du kan anpassa säkerhetsfunktioner för bifogade filer i Outlook 2000 SR-1 och Outlook 2000 SR-1a genom att installera en korrigeringsfil och sedan ändra registret.

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276367Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2000
Den engelska versionen av denna korrigeringsfil har följande filattribut (eller senare):
  Datum      Tid Storlek    Filnamn    --------------------------------------------------  26-feb-2002  00:56 2 641 920 Outlook.msp  26-feb-2002  01:03 7 715 328 Outlook_admin.msp				
När korrigeringsfilen har installerats har filerna de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell: Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid   Version    Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------------  14-jun-2000 17:11 1.0.3.27      41 472 Bjablr32.dll    14-jun-2000 17:12 3.2.0.27      61 952 Bjlog32.dll     08-jan-2001 21:37 1.0.3.28      98 304 Bjsrch32.dll    28-apr-1999 01:12 1.0.0.1      32 768 Cabextract.exe   19-jun-2000 18:49 5.5.2652.65    716 560 Cdo.dll       19-jun-2000 18:12 5.5.2652.65    808 720 Cdo.dll_0004  02-dec-2001 02:00 9.0.0.5930    127 027 Contab32.dll  14-jun-2000 17:14 1.0.3.27     183 808 Emablt32.dll    31-aug-2000 19:43 5.5.3142.0    154 112 Emsabp32.dll  05-okt-2001 10:33 5.5.3165.0    594 192 Emsmdb32.dll  02-jun-2001 01:15 5.5.3159.0    131 344 Emsui32.dll  02-jun-2000 10:45 9.0.0.4201     86 067 Envelope.dll    18-dec-2001 23:19 5.5.3167.0    540 944 Exsec32.dll  05-apr-2000 19:02 9.0.0.4005    192 561 Mimedir.dll     21-maj-2001 18:20 5.5.3157.0    792 576 Msmapi32.dll  21-maj-2001 18:16 5.5.3157.0    623 104 Msmapi32.dll  08-jul-2000 03:07 5.5.3138.0    602 384 Mspst32.dll  08-jul-2000 03:03 5.5.3138.0    528 656 Mspst32.dll  01-feb-2000 01:26 9.0.0.3731    196 661 Oladd.fae  23-maj-2000 15:20          150 690 Olexchng.aw  30-maj-2000 18:53           26 643 Olsec9.chm  22-maj-2000 23:35          170 617 Olxchng9.chm  08-feb-2001 17:18 5.5.3153.0    454 144 Omi9.dll  08-feb-2001 17:21 5.5.3153.0    548 352 Omint.dll  13-nov-2001 11:45 8.30.3165.0    782 608 Outex.dll      23-maj-2000 23:19          554 068 Outlhlp.aw  22-feb-2002 08:18 9.0.0.6221   5 337 138 Outllib.dll     01-sep-2001 00:02 9.0.0.5630   1 675 315 Outllibr.dll    17-jun-2002 09:34         6 991 696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13-jul-2001 09:48 9.0.5512.0    368 691 Pstprx32.dll  21-jun-2001 22:01 9.0.0.5421     73 772 Rm.dll       02-jun-2000 11:30 9.0.0.4201     65 586 Sendto9.dll				
Den här korrigeringsfilen finns också i en fransk version.
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Efter installation av korrigeringsfilen använder du registernycklarna Level1Remove och Level1Add för att anpassa säkerhetsfunktioner för bifogade filer.

Så här använder du registernyckeln Level1Remove för att öppna annars blockerade filtyper i Outlook 2000:
 1. Stäng Outlook 2000 om det körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Kontrollera att följande nyckel finns. Om den finns går du vidare till steg 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Om sökvägen till nyckeln inte finns skapar du den. Leta reda på och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  2. Skriv Office och tryck på RETUR.
  3. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  4. Skriv 9.0 och tryck på RETUR.
  5. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  6. Skriv Outlook och tryck på RETUR.
  7. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  8. Skriv Security och tryck på RETUR.
 5. Klicka på Redigera, Ny/nytt och Strängvärde.
 6. Skriv följande namn för det nya värdet:Level1Remove

 7. Tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på det nya strängvärdesnamnet och klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv filnamnstillägget för filtypen som ska vara åtkomlig från Outlook 2000 så här:.exe

  Om du vill ange flera filtyper använder du följande format:

  .exe; .com
 10. Klicka på OK när du är klar.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta om datorn.
När du startar Outlook 2000 är filtyperna du har angett i Windows-registret tillgängliga.

Obs! Microsoft rekommenderar att du bara aktiverar filtyper du ofta behöver komma åt. Om en viss filtyp sällan tas emot rekommenderar Microsoft att Outlook 2000 får tillfällig åtkomst till filtypen i fråga och sedan konfigureras om till det blockerade tillståndet genom att ändringarna i Windows-registret återställs.

Så här använder du registernyckeln Level1Add för att konfigurera Outlook 2000 så att annars tillgängliga filtyper inte öppnas:
 1. Stäng Outlook 2000 om det körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Kontrollera att följande nyckel finns. Om den finns går du vidare till steg 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Om sökvägen till nyckeln inte finns skapar du den. Leta reda på och markera följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  2. Skriv Office och tryck på RETUR.
  3. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  4. Skriv 9.0 och tryck på RETUR.
  5. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  6. Skriv Outlook och tryck på RETUR.
  7. Klicka på Ny/nyttRedigera-menyn och sedan på Nyckel.
  8. Skriv Security och tryck på RETUR.
 5. Klicka på Redigera, Ny/nytt och Strängvärde.
 6. Skriv följande namn för det nya värdet:Level1Add

 7. Tryck på RETUR.
 8. Högerklicka på det nya strängvärdesnamnet och klicka sedan på Ändra.
 9. Skriv filnamnstillägget för filtypen som ska blockeras i Outlook 2000 så här:.zzz

  Om du vill ange flera filtyper använder du följande format:

  .zzz;.yyy

 10. Klicka på OK när du är klar.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta om datorn.
När du startar Outlook 2000 är filtyperna du har angett i Windows-registret blockerade.

Microsoft Exchange Server-miljö

Om du använder Outlook i en Exchange Server-miljö kan administratören ändra standardsäkerhetsfunktionen för bifogade filer. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar Outlook 2000 i en Exchange Server-miljö klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
263297 Administratörsinformation om säkerhetsfunktioner för e-post
Status
Detta är avsiktligt. Det här problemet korrigerades först i Microsoft Office 2000 Service Pack 3.
Mer Information
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262631 Information om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
OL2K
Egenskaper

Artikel-id: 318515 – senaste granskning 04/17/2006 09:17:17 – revision: 4.0

Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix KB318515
Feedback