"HCW8096" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3185376
Obs! Konfigurationsguiden Hybrid i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället Office 365 Hybrid Configuration Guide som finns påhttp://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid, visas följande felmeddelande:

HCW8096 = ingen federation förtroende hittades på Exchange Online. Skapa ett federationsförtroende innan du kör konfigurationsguiden för Hybrid.
ORSAK
Inget federationsförtroende har etablerats i Office 365-innehavare. Eller så gick det inte att identifiera federationsförtroendet är ett övergående problem.
LÖSNING
Kör konfigurationsguiden för Hybrid igen frånhttp://aka.MS/HybridWizard. Kontakta supporten om du fortfarande inte guiden.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Exchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3185376 – senaste granskning 08/20/2016 12:04:00 – revision: 3.0

  • hybrid kbmt o365 o365a o365e o365022013 o365m KB3185376 KbMtsv
Feedback