"HCW8095" felmeddelande när du kör konfigurationsguiden för Hybrid

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3185377
Obs! Konfigurationsguiden Hybrid i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför kan använder du inte längre den gamla Hybrid konfigurationsguiden. Använd i stället Office 365 Hybrid Configuration Guide som finns på http://aka.MS/HybridWizard. Mer information finns i Office 365 Hybrid konfigurationsguiden för Exchange 2010.
PROBLEMET
När du kör konfigurationsguiden för Hybrid, visas följande felmeddelande:

HCW8095 = federationen förtroende inte etablerats inom organisationen lokal Exchange.
ORSAK
Federationsförtroendet har ogiltiga inställningar som förhindrar att guiden slutförs hybrid-konfiguration.
LÖSNING
Lös problemet så här:
  1. Kör konfigurationsguiden för Hybrid igen från http://aka.MS/HybridWizard. Om guiden har slutförts måste du inte göra de återstående stegen i den här artikeln. Om problemet kvarstår går du till steg 2.
  2. Ta bort befintliga federationsförtroendet. Genom att ansluta till lokal Exchange Management Shell och kör du följande kommando:
    Get-FederationTrust | Remove-FederationTrust
  3. Kör konfigurationsguiden för Hybrid igen.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplatsen eller Exchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3185377 – senaste granskning 08/20/2016 12:06:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid kbmt KB3185377 KbMtsv
Feedback