MSN Explorer: Uppdatera fjärilsikonen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3187433
Följ stegen nedan om du undrar hur du uppdaterar din MSN-symbolen ikon. Dessa steg gäller om du har något av dessa Windows-versioner som är installerade på datorn:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8.1
 • Windows 10

Sätt igång...

 1. Högerklicka på MSN-ikonen på skrivbordet (blå fjäril) och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Kontrollera att du arbetar på fliken genväg .
 3. Klicka på knappen Byt ikon .
  • Om du får ett meddelande om att "Det går inte att hitta filen % ProgramFiles%\MSN\MSNCorefiles\msnms.ico" klickar du på OK för att stänga den.
 4. Nu när rutan Byt ikon är öppen, rulla till höger tills du se MSN 4 färg fjärilen och klicka på den och sedan på OK.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för MSN.
  • Klicka på Fortsätt om du får en uppmaning att ange administratörsbehörighet.

  • Om ett UAC-meddelande visas som anger att Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta, klickar du på knappen Fortsätt .

Om ikonen Ändra rutan visar endast blå fjärilenså här:


 1. Kopiera den här platsen:
  • %SystemRoot%\system32\shell32.dll
 2. Klistra in den i rutan "Sök efter ikoner i den här filen:", inte Klicka på knappen Bläddra.
  • Den kan också skrivas in direkt i rutan, men skall anges exakt som visas ovan inklusive procenttecken.

 3. Klicka på OK .
 4. Rutan Ändra ikon bör nu vara full av ikoner. Om inte, kan du ta bort innehållet i de "Sök efter ikoner i den här filen:" rutan och försök att kopiera/klistra in.
 5. Rulla åt höger tills du ser MSN 4 färg fjärilen, klicka på den och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på knappen OK i MSN-egenskaper.
  • Klicka på Fortsätt om du uppmanas att ange administratörsbehörighet.

  • Om ett UAC-meddelande visas som anger att Windows behöver din tillåtelse för att fortsätta, klickar du på knappen Fortsätt .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3187433 – senaste granskning 08/25/2016 16:12:00 – revision: 1.0

MSN Explorer (Premium)

 • kbmt KB3187433 KbMtsv
Feedback