Så här inaktiverar du publicera Docs.com i Office 2016

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3187727
Sammanfattning
Publicera på Docs.com är en ny funktion som är tillgänglig i Microsoft Office 2016 för Office 365.Docs.com är ett Office-dokumentlagring och dela databasen som är allmänt tillgänglig via Internet och gör att användarna kan lagra och dela dokument med hjälp av ett Microsoft-konto eller en organisation-ID. Docs.com är är en kostnadsfri tjänst och för närvarande inte licensierad eller hanteras som en del av Microsoft Office 365.

Ta bort publicera Docs.doc

Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Om din organisation har att ta bort den här publiceringsfunktioner från Office, kan du använda någon av följande metoder för att inaktivera publicera till Docs.com-funktionen.

Metod 1: Använd administrativa mallen och anpassning av verktyget Office

Office 2016 mallen och anpassning Administrationsverktyg: Office 2016 ADMX

Sökvägen i mall: Microsoft Office 2016\Miscellaneous

  1. Hämta de senaste mallarna (Office 2016 Administrative Template-filerna (ADMX/ADML) och verktyget för Office-anpassning).
  2. Starta konsolen för hantering av grupprincip.
  3. Aktivera publicera dokumentunder Administrationsmallar, expandera Microsoft Office 2016och välj DiverseMetod 2: Lägga till en registerpost

Skapa följande registerpost.

Registerundernyckel: HKCU\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\General\EnablePublishToDocs

Registervärdet namn: EnablePublishToDocs

Typ av registret: REG_DWORD

Aktiverat värde: 1 (standard)

Inaktiveras värde: 0
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du installerar och använder administrativa mallar för Office och anpassning tool (ULT), se "Installera instruktioner"
avsnitt i följande artikel i Office: Om du vill veta mer om Docs.com och publicera till Doc.com-funktionen finns i följande Office-artiklar:
Publicera Office 2016 Windows för O365 Docs.com

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3187727 – senaste granskning 09/20/2016 00:25:00 – revision: 3.0

Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office 365, Microsoft Office 365 for enterprises

  • kbmt KB3187727 KbMtsv
Feedback