"Vi kan inte logga in på företagets portal eftersom något på servern inte är konfigurerad" fel när en användare försöker att aktivera Office 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3189050
PROBLEMET
När en användare försöker att aktivera Office 2013, visas följande felmeddelande:
Vi kan inte logga in på företagets portal eftersom något på servern inte konfigurerats korrekt.
IDCRL-loggen visas följande felmeddelande:
<6056,5268,13:40:30:233>:         ## SOAP Response: ........<s:Subcode><s:Value xmlns:a="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/trust">a:FailedAuthentication</s:Value></s:Subcode></s:Code><s:Reason><s:Text xml:lang="en-US">MSIS7068: Access denied.</s:Text>
TCO-loggen visas dessutom följande fel:
<Date><Time>:411::[4228] SignIn: creating new identity (kate@contoso.com)<Date><Time>:411::[4228] Identity () Sign In requested for (kate@contoso.com)<Date><Time>:475::[4228] IDCRLLibrary: GetAuthStateEx results: authState (0x80048800), requestStatus (0x800488ff)<Date><Time>:475::[4228] InstrumentGetTicketFailure: IdP=2, error=0x800488ff<Date><Time>:475::[4228] InstrumentGetTicketFailure for !error: wrong format for number!: dword3=0x!format error: not enough arguments!<Date><Time>:475::[4228] AuthStatusFromHresult: 0x800488ff->ADFS Non retryable ADFS config error. Notify admin to check configuration in ADFS<Date><Time>:475::[4228] InstrumentGetTicketFailure: IdP=2, error=0x800488ff<Date><Time>:475::[4228] InstrumentGetTicketFailure for !error: wrong format for number!: dword3=0x!format error: not enough arguments!<Date><Time>:475::[4228] Identity () SignIn failed (kate@contoso.com), error (ADFS Non retryable ADFS config error. Notify admin to check configuration in ADFS  
ORSAK
Det här problemet uppstår om moderna autentisering inte är aktiverat på användarens dator.
LÖSNING
Aktivera moderna autentisering. Mer information finns i Aktivera moderna autentisering för Office 2013 på Windows-enheter.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3189050 – senaste granskning 09/01/2016 22:19:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 365, Microsoft Azure Active Directory

  • o365022013 o365 o365e o365m o365a kbmt KB3189050 KbMtsv
Feedback