Du ser ett annat "Starta" fältvärde i Project Server 2013 Professional än i Project Web App

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3189921
Introduktion
I Project Server 2013 kan du se en annanStart fältvärde i Project Professional än fältvärdet Starti projektvyn Center eller på det projektet detaljer Project detalj sida (PDP) i Project Web App (PWA).
MER INFORMATION
Detta beror på att dessa är olika fält. Ett fält är ett fält på projektnivå, medan den andra är ett fält för aktivitetsnivå. Dock kontext och samma etiketter av fältnamnet, kan en skillnad i värdena tyckas oväntat. Förväntat värde på projektnivåStart datum.

Fältet Starti Project Professional är ett standardstartdatum för hela projektet. Project Professional används detta datum som standard som alla aktiviteter startar. Du kan ändra standardinställningarna i Project-alternativ. Start -fältet i vyn Projektcenter i PWA eller projekt Information PDP visar projektets sammanfattningsaktivitet Start datum.

Projektets Startdate-värdet lagras i tabeller och vyer som innehåller projektdata nivå, till exempel i en pub. Tabellen MSP_Projects i fältet Proj_Info_Start_Date eller visa dbo. MSP_EpmProject_UserView i fältet ProjectStartDate.

Fältet sammanfattningsaktivitet i projektet startarlagras i tabeller och vyer som håller aktivitetsnivå data, till exempel i en pub. MSP_Tasks tabell i fältet Task_Start_Date eller i vyn dbo. MSP_EpmTask_UserView i fältet TaskStartDate.

Projektets Start datum vara samma datum som projektets sammanfattningsaktivitet Start datum, utom i följande fall:
  • Om en underordnad aktivitet av är projektets sammanfattningsaktivitet schemalagd att starta innan eller efter planerade startdatum för Projektet på grund av ett villkor, t ex måste starta eller Starta tidigast
  • Om en underordnad aktivitet av projektets sammanfattningsaktivitet har verkligt arbete som tillämpats före eller efter startdatumet för Projektet

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3189921 – senaste granskning 09/21/2016 00:23:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Project Web Access, Microsoft Project Server 2013

  • o365 o365022013 kbmt KB3189921 KbMtsv
Feedback