Användaren kan inte acceptera en inbjudan för en lokal postlåda i Outlook, om ombudet är en delad postlåda

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3191290
PROBLEMET
Föreställ dig följande.
 • Du lägger till en delad postlåda som ett ombud för en postlåda för rummet genom att köra följande kommando i PowerShell:
  Set-CalendarProcessing room -ResourceDelegates sharedmbx -AllBookInPolicy $false -AllRequestInPolicy $true
 • När en användare försöker att acceptera en inbjudan från Inkorgen för delad postlåda i Microsoft Outlook, visas ett felmeddelande av följande slag:
  Kan inte öppna mappen Kalender för användaren "alias rum". Åtgärden misslyckades.

 • Användaren kan acceptera mötesförfrågningar från Inkorgen för delad postlåda i Outlook på webben. Den användare som skickade mötesförfrågan får dock inte ett e-postmeddelande som bekräftar att du har accepterat mötet.
ORSAK
Detta är avsiktligt. Användare som har åtkomst till en delad postlåda ärva inte behörigheter till kalendern i rummet postlådan.
LÖSNING
Användare som har fullständig behörighet till en delad postlåda måste ha uttryckliga redigeringsbehörigheter till kalendern i rummet postlådan. Om du vill tilldela användare redigera behörighet för kalendern för lokal postlåda, gör du följande:
 1. Gör något av följande för din situation:
 2. Kör följande kommando:
  Add-MailboxFolderPermission -Identity room@contoso.com:\Calendar -User ed@contoso.com -AccessRights Editor
  Obs!I det här kommandot replaceroom@contoso.comwith rummet e-postadressen, har andreplace ed@contoso.comwith e-postadress på userwho fullständig behörighet till delad postlåda.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3191290 – senaste granskning 09/18/2016 15:17:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online, Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010

 • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3191290 KbMtsv
Feedback