Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här konfigurerar du Outlook till en viss global katalogserver eller till närmaste global katalogserver

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 319206
Microsoft Outlook 2000 version av denna artikel, för att se 272290.
Symptom
I vissa situationer kanske du märker belastningen i nätverket när Microsoft Outlook försöker kontakta den globala katalogservern.

Den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Outlook till en viss global katalogserver eller till närmaste global katalogserver.

Obs! Om global katalog-server och Exchange Server-datorn är på samma plats som Outlook-klienten, behöver du inte göra denna registerinställning. Normal mottagits mekanism som ger bäst prestanda.
Orsak
Problemet uppstår när Exchange Server-datorn (där Outlook-klienten är homed) och den globala katalogservern finns på en plats som är ytterst från platsen för Outlook-klienten.
Workaround
Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Hur du ställer in närmast global katalogserver

Om du vill ha oss som närmast global katalogserver du gå till den "Lös det åt mig"avsnittet. Om du vill ange närmaste global katalogserver själv, gå till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Lös det åt mig

Om du vill ange närmaste global katalogserver automatiskt klickar du på den Fix it knappen eller länken. Klicka på Köri dialogrutan Filhämtningoch följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Observera den här guiden kan vara på engelska. men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.

Obs om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Gör på följande sätt tvinga Outlook att identifiera och använda den globala katalogservern som ligger närmast dig själv om du kör en version av Exchange Server som är tidigare än Exchange Server 2010.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. I rutan Öppna skriver du: Regedit.exe, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider
  Obs! Du kanske vill skapa registersökvägen.

 4. Klicka på Lägg till värdeRedigera -menyn och Lägg sedan till följande registervärde:
  Namn: närmaste GC
  Datatyp: REG_DWORD
  Bas: Hexadecimal
  Värdedata: 0x00000001
 5. Avsluta Registereditorn.

  Obs! Om du använder Exchange Server 2010 i din miljö, måste du konfigurera Outlook-klienten om du vill använda Outlook Anywhere anslutning för att lösa problemet.

Hur du ställer in en viss global katalogserver

I andra topologier du tvinga Outlook att kommunicera med en viss global katalog-server, inte nödvändigtvis den globala katalogservern som ligger närmast Outlook-klienten.

Obs men du kan manuellt ändra registerparameter i MAPI-profil, det skrivs över nästa gång du startar Outlook.

Om du vill tvinga Outlook att använda en fördefinierad global katalogserver gör du på följande sätt för att ange parametern följande särskilda registret så att den pekar till den fullständigt kvalificerade domännamn (FQDN). På så vis bilar över någon inställning i MAPI-profilen.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. I rutan Öppna skriver du: Regedit.exe, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider

  Obs! Du kanske vill skapa registersökvägen.
 4. Klicka på Lägg till värdeRedigera -menyn och Lägg sedan till följande registervärde:
  Namn: DS Server
  Datatyp: REG_SZ (sträng)
  Värdedata: FQDN för den globala katalogservern
 5. Avsluta Registereditorn. Om Outlook slutar svara efter youset närmast global katalogserver eller en viss global katalog-server, returneras till DSProxy-processen i Exchange 2000 server och requestsa nya referensen. Nedan beskrivs två möjliga begränsningar om configureOutlook till en viss global katalog-server:
 • Klienten identifieras global katalog-server kan vara ofdate eller delvis funktionella. Om den globala katalogservern har problem butstill svarar på begäranden om heter Service Provider Interface (NSPI), tillbaka Outlook maynot slutar svara och Outlook till DSProxy för en ny referens.
 • I miljöer med flera domäner kanske inte den globala katalogservern som du väljer i samma domän som en gruppobjekt i katalogtjänsten Active Directory. Därför kan användare uppdatera gruppmedlemskap eftersom lokala global katalog-server har en skrivskyddad kopia av gruppen.

  Problemet kan också påverka hur du lägger till behörigheter för ombud till en tredje parts konto.

  Problemet har nyligen ändrats så att du får ett felmeddelande när "Skicka för"-behörigheter inte är skriven. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  913807 Beskrivning av uppdatering för Outlook 2003: 14 mars 2006
Mer Information

Exchange Server 2010

Exchange Server 2010 införs betydande förändringar i det sätt interagerar i Outlook med globala katalogservrar i organisationen.

I tidigare versioner, skulle Exchange server direkt Outlook att kontakta en global katalog. I Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Address Book Service på Client Access Server (CAS) är värd för slutpunkten NSPI. Exchange Server 2010 Certifikatutfärdare innehåller adressboken och tillhörande tjänster för Outlook-klienter i stället för Outlook till Global katalog-server.

Närmaste GC och DS Server registervärden som anges i denna artikel fungerar inte om du är värd för postlådan i Exchange Server 2010. I det här fallet Närmast GC -nyckeln bör aldrig användas och värdet för posten DS Server bör anges till det fullständiga domännamnet för Exchange Server 2010 Certifikatutfärdare.

När du använder Närmaste GC -värde med en postlåda i Exchange 2010 och svara på ett e-postmeddelande från någon extern Exchange-organisation kan följande felmeddelande visas:

Åtgärden misslyckades. Meddelandegränssnitten returnerade ett okänt fel. Om problemet kvarstår bör du starta om Outlook. Det går inte att hitta mottagaren.

Mer information finns på följande Microsoft TechNet-artikel:

Förstå RPC-klienter tillgång

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
317209 Så här identifierar du en global katalog-server med hjälp av Outlook 2000 och Outlook 2002
Informationen i den här artikeln kommer från faktabladet "Förstå och felsöka Directory Access". Om du vill visa det här faktabladet finns på följande Microsoft-webbplats:
fixit fix Det ol2002 microsoft exchange adress book provider GC mottagits Global Catalog-referens

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 319206 – senaste granskning 02/09/2014 09:10:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbmsifixme kbfixme kbregistry kbconfig kbhowto kbprb kbmt KB319206 KbMtsv
Feedback