"Installationen av uppdateringen" visas i systemfältet när du har startat om OneDrive.exe

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3193183
PROBLEMET
Den här artikeln innehåller information som gäller på OneDrive för Business nästa generations Sync Client (OneDrive.exe).

Obs! Ta reda på vilken OneDrive sync-klient du använder, finns på följande Microsoft-webbplats: När du startar om datorn eller OneDrive.exe uppstår ett eller flera av följande problem:
 • En "Slutför installation av uppdateringen. OneDrive behöver din tillåtelse för att slutföra installationen av en uppdatering"varning visas i systemfältet.
 • Du uppmanas med en User Account Control dialogrutan som innehåller platsen för följande program:

  C:\Users\användarnamn> \AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe /permachineupdate.

LÖSNING
Lösning 1

Ange administratörsbehörighet i dialogrutan Kontroll av användarkonto .

Ett konto som har administratörsbehörighet krävs för att uppdatera registret så att OneDrive att korrekt visa dess sync ikon överlägg. I den User Account Control dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter som har administrativa rättigheter.

Lösning 2

Skapa ett grupprincip-objekt.

Gör så här:
 1. Installera den senaste versionen av OneDrive för Business nästa generations Sync Client på den lokala datorn.
 2. Bläddra till följande plats: \%localappdata%\Microsoft\OneDrive.
 3. Kopiera filen OneDrive.exe till en nätverksresurs.
 4. Använda en grupprincip företräde (GPP) och ett startskript för att utföra följande aktiviteter som en administratör:
  1. Hämta filen OneDrive.exe som du skapade i steg 3 på den lokala datorn.
  2. Kör installationen med hjälp av kommandot: <filepath></filepath>\OneDrive.exe /permachinesetup.
   Obs! Du kommer att behöva ersätta <filepath></filepath> med den plats som du skapade i steg 3.
  3. Du kan välja att ta bort installationsfilen med hjälp av kommandot: ta bort <filepath> </filepath>\OneDrive.exe.
   Obs! Du måste ersätta <filepath></filepath> med den plats som du skapade i steg 3.
Lösning 3

Avinstallera program som inte används.

Överväg att avinstallera program som du inte använder och som använder mycket ikonen överlägg. Detta kommer att avregistrera ikonen överlägg och det möjliggör OneDrive för företag att visa ikonen överlägg igen. Du kan behöva starta om datorn när du har avinstallerat program innan ikonen överlägg igen och felmeddelandena försvinner.
MER INFORMATION
Det här problemet beror på att OneDrive utförs en kontroll av registret när den startas, om du vill kontrollera att OneDrive kan visa sync ikon överlägg på filer och mappar. Ett exempel på ett överlägg ikonen är grön bock på en mapp eller fil som är synkroniserad med OneDrive.com eller OneDrive för Business service.

Windows stöder ett begränsat antal ikonen överlägg. Om andra program (till exempel Dropbox och rutan) använder mycket ikonen överlägg för filer och mappar, programmen företräde visa deras ikonen överlägg och därmed utelämna överlägg ikonen för OneDrive för företag.

Ansvarsfriskrivning för tredje parts information

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till den Office 365-Community webbplats.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3193183 – senaste granskning 12/02/2016 23:49:00 – revision: 5.0

Microsoft Office SharePoint Online, OneDrive for Business

 • o365 kb3rdparty kbmt KB3193183 KbMtsv
Feedback