"Det gick inte att slutföra din begäran. Försök igen"felmeddelande när en användare försöker att söka granskningsloggen i Office 365

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3193501
PROBLEMET
När en användare försöker söka granskningsloggen i Office 365 säkerhet & regelefterlevnadscentret visas följande felmeddelande:
Det gick inte att slutföra din begäran. Försök igen och om problemet kvarstår kontaktar du administratören.
ORSAK
Användaren är inte tilldelad till granskningsloggar View-Only-roll eller rollen granskningsloggar i Exchange Online.
LÖSNING
Skapa en anpassad roll grupp i Exchange administratörscenter, lägga till rollen View-Only granskningsloggar eller granskningsloggar och Lägg till användaren som en medlem av gruppen roll. Gör så här:

  1. Öppna Exchange administratörscenter. Mer information finns i Exchange-administratörscenter i Exchange Online.
  2. Klicka på behörigheter, klicka på admin rolleroch klickar sedan på Nytt () att skapa en ny grupp för rollen.
  3. På den "nya roll gruppen" gör du följande:

    1. Ange ett namn för gruppen roll.
    2. Klicka på Lägg till (i rutan roller), lägga till View-Only granskningsloggar ellerGranskningsloggarroll, och klicka sedan på OK.
    3. Klicka på Lägg till (i rutan medlemmar), Lägg till användare och klicka sedan på Spara.
MER INFORMATION
Mer information finns i Söka i granskningsloggen i Office 365 säkerhet & regelefterlevnadscentret.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3193501 – senaste granskning 10/13/2016 23:07:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 kbgraphxlink kbmt KB3193501 KbMtsv
Feedback