Vissa meddelanden dirigeras inte via lokal organisation när du använder centraliserad Postbefordran

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3194415
PROBLEMET
Föreställ dig följande:
  • Du har en hybrid distribution av lokala Microsoft Exchange Server och Exchange Online.
  • Du configuredthe utgående skicka connector i Exchange Online för att använda en fjärrdomän för "*" och du har aktiverat centraliserad Postbefordran på kopplingen.
  • En användare eller ett program i organisationen på plats skickar du ett e-postmeddelande till en postlåda i Exchange Online, till exempel bill@contoso.com. Och mottagaren Exchange Online, bill@contoso.com, har en annan SMTP-adress som anges till en extern mottagare (bill@tailspintoys.com).
I det här scenariot visar spårning meddelandeloggar postmeddelande som vidarebefordrades till bill@tailspintoys.com inte skickas tillbaka via organisationen på lokaler som förväntat. Meddelandet skickas i stället direkt via Exchange Online skydd.
MER INFORMATION
Detta är avsiktligt. Om du vill vidarebefordra meddelandet en exakt kopia av det ursprungliga meddelandet som skickas till externa mottagare. E-routing logik ser att detta nya meddelande har sitt ursprung i lokal miljö och därför inte skicka meddelandet tillbaka till en lokal miljö. I stället dirigeras direkt till den externa mottagarna domänen via Exchange Online skydd.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå tillMicrosoft CommunityellerExchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3194415 – senaste granskning 10/03/2016 23:29:00 – revision: 1.1

Microsoft Exchange Online, Microsoft Exchange Online Protection, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365 hybrid kbmt KB3194415 KbMtsv
Feedback