Bevarandeprincip fungerar inte längre när en postlåda flyttas från lokal miljö till Exchange Online

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3194755
PROBLEMET
När du flyttar en postlåda från en lokal Exchange-miljö till Exchange Online i en hybrid-distribution, fungerar bevarandeprincipen som tillämpas på postlådan inte längre.

Det uppstår här problemet även om du gjorde något eller båda av följande åtgärder:

 • Du har skapat bevarandeprincipen igen och tilldelats postlådan.
 • Du återskapas taggen bevarande och lagt till den i princip för loggperiod.
ORSAK
Undantag tillämpas är aktiverat i postlådan. Som standard aktiveras undantag tillämpas när en postlåda flyttas från lokal organisation till Exchange Online. När en postlåda har spärrats bevarande, uppehåll behandling av princip för loggperiod för denna postlåda.

Så här kontrollerar du att undantag tillämpas är aktiverat för en postlåda:

 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.
 2. Kör följande kommando:
  Get-postlåda user@contoso.com | fl
 3. Granska utdata. Om den RetentionHoldEnabled Parametern är inställd på SANT, undantag tillämpas är aktiverad.
LÖSNING
Inaktivera undantag tillämpas på postlådan. Gör så här:

 1. Anslut till Exchange Online med hjälp av remote PowerShell. Mer information finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.
 2. Kör följande kommando:
  Set-postlåda user@contoso.com - RetentionHoldEnabled $false
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Exchange TechNet-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3194755 – senaste granskning 10/13/2016 23:18:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • o365 hybrid kbmt KB3194755 KbMtsv
Feedback