"Den här funktionen har inaktiverats av administratören" fel när Office 365 aktiverar Skype för företag

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3195435
Symptom
När du försöker installera Microsoft Skype för företag som astand-aloneapplication från Microsoft Office 365 ProPlus-paket, visas något av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
Den här funktionen har inaktiverats av administratören.
Felmeddelande 2
Vi kan inte ansluta just nu. Kontrollera att nätverket och försök igen senare.
Lösning
Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det. Säkerhetskopiera registret för återställning om det uppstår problem.

Undvik problemet genom att kontrollera om det finns ett värde för denUseOnlineContentregisterpost. Om posten finns, måste du ange värdet till2. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klicka på Kör.
 2. Typ regedit, och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Internet

  Obs! Om denUseOnlineContentregisterposten finns i sökvägen, kan du hoppa över steg 4 och 5.
 4. Peka på Nyttpå Redigera-menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 5. Typ UseOnlineContent, och tryck sedan på RETUR.
 6. Högerklicka på UseOnlineContentoch klicka sedan på Ändra.
 7. Skriv i rutan data2, och klicka sedan på OK.
 8. Avsluta Registereditorn.
Errmsg UseOnlineContent Skype aktivering

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3195435 – senaste granskning 10/06/2016 01:22:00 – revision: 1.0

Microsoft Office 365 ProPlus

 • kberrmsg o365 kbmt KB3195435 KbMtsv
Feedback