"Det finns för många proxyadresser" felmeddelande när du försöker lägga till eller ta bort e-postadresser från en Exchange Online-mottagare

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3196424
PROBLEMET
När du försöker lägga till eller ta bort e-postadresser från en Exchange Online-mottagare i Exchange administratörscenter visas följande felmeddelande, där <X>representerar ett tal som är större än 200:</X>
Det finns för många proxyadresser: <X>, och det högsta tillåtna antalet mottagare proxyadresser är 200</X>
Dessutom, när du visar egenskaperna för mottagaren i Exchange administratörscenter visas kanske följande meddelande, där <X>representerar ett tal som är större än 200:</X>
Varning

Objektet <Name of="" recipient="">är skadad eller är inte kompatibel med Microsoft support krav och det är i ett inkonsekvent tillstånd. Följande verifieringsfel uppstod:

Det finns för många proxyadresser: <X>, och det högsta tillåtna antalet mottagare proxyadresser är 200.</X></Name>
Obs! Efter November 2016 felmeddelanden kommer att ändras till följande, där <X>representerar ett tal som är större än 400:</X>
Det finns för många proxyadresser: <X>, och det högsta tillåtna antalet mottagare proxyadresser är 400.</X>
ORSAK
Antal proxyadresser mottagaren är större än den aktuella gränsen.

För att öka tillförlitligheten och prestanda för tjänsten ändrat Microsoft gränsen för antalet e-postadresser som kan ha en mottagare.
 • Den aktuella gränsen på nytt ställs till maximalt 200 e-postadresser per objekt. Den här gränsen dokumenteras i Gränser för Exchange Online.
 • I slutet av November 2016 ökas gränsen till 400. Dokumentationen kommer att uppdateras i enlighet därmed.
LÖSNING
De felmeddelanden som beskrivs i avsnittet Problem är bara kosmetiska. Med andra ord, fortsätter e-postmeddelanden som skickas till och tas emot från berörda mottagare att fungera som de gjorde innan den nya gränsen har angetts. Därför kan behöver administratörer vidta någon åtgärd som mottagare inte ska skadas.

Om du vill minska antalet e-postadresser till mottagare som överskrider gränsen, gör du något av följande:
 • Markera flera e-postadresser i Exchange administratörscenter, och ta bort dem från mottagare på en gång (innan du klickar på Spara). Spara ändringarna kommer att fungera om det resulterande antalet e-postadresser till mottagare som är mindre än den aktuella gränsen.
 • Om du vill behålla i listan över e-postadresser som du bort från mottagaren så här:
  1. Exportera listan över adresser som har tilldelats till mottagaren med hjälp av en metod.
  2. Med ett verktyg som Microsoft Excel avgör i listan över adresser som du vill ta bort från mottagaren.
  3. Skicka lista till den Set-postlåda cmdlet som en enda operation. Om borttagningen utförs som en enda operation och det resulterande antalet e-postadresser är under gränsen ska uppdateringen lyckas.
Om administratörer har mottagaren objekt som kräver ytterligare e-postadresser kan du skapa delade postlådor och sedan lägga till e-postadresser till delade postlådor. Konfigurera delad postlåda för vidarebefordran av e-post som skickas till den till användarens postlåda så att användarna kan övervaka deras mottagna meddelanden.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3196424 – senaste granskning 10/07/2016 17:41:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 kbmt KB3196424 KbMtsv
Feedback